Jaunākās grāmatas / Anna Oņihimovska – Klimpas kungs un burinieks

Anna Oņihimovska – Klimpas kungs un burinieks

Klimpas kungam ir daudz brīnumainu lietu: mēbeles, paklāji, grāmatas, greznumlietas… Taču mantu ir tik daudz, ka ne lielajā mājā, ne dārzā Klimpas kungam vairs nav vietas. Grāmatas paliek nelasītas, visu klāj putekļi. Kad sākas liels lietus, vienīgā vieta, kur vēl var patverties, ir vecs burinieks dārza stūrī. Lai sākas piedzīvojums!

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs Bērnu apkalpošanas nodaļā

Jaunieguvumi aprīlī Bērnu apkalpošanas nodaļā