Jaunākās grāmatas / Dangole Kandrotiene – Tuks mācās dalīties

Dangole Kandrotiene – Tuks mācās dalīties

Reiz kāds zaķēns dāvanā saņēma vilcienu. Ne šādu tādu mazītiņu vilcieniņu, bet gan lielu – ar lokomatīvi un pieciem vagoniem. Viss būtu bijis labi, ja vien Tuks būtu ļāvis ar savu rotaļlietu spēlēties arī draugiem vai nemaz nebūtu to nesis uz bērnudārzu. Lokomatīve pazuda, taču, to meklējot, zaķēns Tuks mācījās dalīties. Jauks, pamācošs stāsts ar negaidītām beigām, kuru sarakstījusi Lietuvā labi zināmā rakstniece Dangole Kandrotiene, Prana Mašota prēmijas laureāte.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs Bērnu apkalpošanas nodaļā

Jaunieguvumi jūlijā Bērnu apkalpošanas nodaļā