Jaunākās grāmatas / Dante un “Dievišķā komēdija”. Pēc 700 gadiem

Dante un “Dievišķā komēdija”. Pēc 700 gadiem

Rakstu krājumā apkopoti seši raksti, kas sniedz daudzpusīgu priekšstatu par Danti Eiropas un Latvijas kontekstā. Rakstu autori aptver vairākus tematiskos lokus, kas cits citu papildina un ļauj izprast Dantes Aligjēri personību un daiļradi. Izdevumā lasāmi arī veltījumkoncertā skanējušie “Dievišķās komēdijas” fragmenti Valda Bisenieka atdzejojumā. Krājumu papildina krāšņs vizuālais materiāls ar foto un mākslas darbiem no piemiņas konferences, izstādes un koncerta Rīgas Latviešu biedrības namā. – Referāti latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā, “Dievišķās komēdijas” fragmenti paralēli itāļu un latviešu valodā.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs

Pilns jaunieguvumu saraksts