Jaunākās grāmatas / Ēriks Hānbergs – Tintis Tinte un kaķa aprūpētājs dakteris Sīgrens Brics

Ēriks Hānbergs – Tintis Tinte un kaķa aprūpētājs dakteris Sīgrens Brics

Kad sāku dzīvot pilsētā, savos uzskatos biju tik lauciniecisks, ka nevarēju iedomāties mājkustoņus mītam dzīvoklī, taču manu atturību saļodzīja pēkšņums – man piedāvā atradeni. Kādu brīsniņu apcerēju – kā būtu, ja būtu. Un teicu jāvārdu. Uzrašanos un ierašanos nosvinējām kā pieklājas. Un sākām divatni. Ar vēl vārdā nenosauktu melnīti, kura pakakli rotāja balts taurentiņš.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs