Jaunākās grāmatas / Inese Zandere – Putni mūs redz

Inese Zandere – Putni mūs redz

Dzejoļu grāmatā “pārstāvētas” ļoti daudzas putnu sugas, un gan teksts, gan ilustrācijas dod lasītājiem arī iespēju paplašināt savas zināšanas. Putnu tēma caurauž visas Ineses Zanderes dzejas grāmatas gan bērniem, gan pieaugušajiem. “Inese Zandere putnus patiešām redz un dzird, viņas dzejoļos tie nav tikai simboli vai fons, bet arī tiešām dzīvi putni, vērtība pati par sevi. Gan rotaļājoties, gan nopietni šie dzejoļi ieved putnu pasaulē, ieinteresējot un atgādinot, ka bez putniem mūsu pasaule būtu daudz pelēkāka. Tāpat kā bez dzejas.”/Viesturs Ķerus, ornitologs un rakstnieks

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs Bērnu apkalpošanas nodaļā

Jaunieguvumi jūlijā Bērnu apkalpošanas nodaļā