Jaunākās grāmatas / Inguna Bauere – Māsa Magda

Inguna Bauere – Māsa Magda

Kas bija šī Hallartes kundze (Magdalēna Elizabete fon Hallarte, 1683-1750), kuras sirds dega par latviešiem? Daudziem, iespējams, viņas dāsnais devums, lai vairotu latviešu garagaismu un pašapziņu, maz zināms. Pēc Lielā Ziemeļu kara (1700-1721), kļuvusi par Valmiermuižas pārvaldnieci, Hallarte izveidoja pirmo muižas skolu savu dzimtcilvēku bērniem, Valmieras Jērakalnā nodibināja skolotāju semināru, kura absolventi uzsāka latviešu apgaismošanas misiju Lielvidzemē. Aktīvi atbalstot hernhūtiešu kustību un nodibinot Vidzemes brāļu draudzi, viņa veicināja latviešu nacionālās atmodas pirmsākumus

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs

Pilns jaunieguvumu saraksts