Jaunākās grāmatas / Jānis Joņevs – Pazudis: meklējumi un komentāri

Jānis Joņevs – Pazudis: meklējumi un komentāri

Grāmatas vizuālā vēstījuma pamatā ir pazudušu dzīvnieku sludinājumi, kurus autors papildina ar kodolīgiem un uz māksliniecisku vispārinājumu tendētiem komentāriem. Sludinājumi ir emocionāla un žanriski interesanta komunikācijas forma, kur atrodams gan aizkustinošais, gan jautrais, gan vēl daudz vairāk, ko autors arī cenšas atklāt. Grāmata ir ilustrēts stāsts par nesavtīgu mīlestību, par cilvēku attiecībām ar dzīvniekiem un pilsētvidi, kur privātais top publisks.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs Bērnu apkalpošanas nodaļā

Jaunieguvumi augustā Bērnu apkalpošanas nodaļā