Jaunākās grāmatas / Kamēr vēl laiks

Kamēr vēl laiks

19. gadsimta otrajā pusē, kad Eiropā sākās nacionālo kustību uzplaukums, folklora, svētku tradīcijas, prasmes un arī lietiskais kultūras mantojums, tostarp tradicionālais apģērbs kļuva par vienu no svarīgākajiem jauno kultūras nāciju identitātes stūrakmeņiem. Savukārt 1839. gadā izgudrotā fotogrāfija bija efektīvs instruments šī mantojuma dokumentēšanai un popularizēšanai. Bez tradicionālā apģērba, senākajās fotogrāfijās redzamas arī dažādu amatu prasmes, viensētu ainava, tāpat arī antropoloģiskajiem pētījumiem noderēs uzņemtie cilvēku portreti no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs

Pilns jaunieguvumu saraksts