Jaunākās grāmatas / Konstance Dropa – Kad iestājas tumsa