Jaunākās grāmatas / Margita Auere – Maģisko zvēru skola 6. Arvien Slapjāk!

Margita Auere – Maģisko zvēru skola 6. Arvien Slapjāk!

Vasara, saule, peldbaseins! Mis Kornfīldas klase un maģiskie zvēri līksmi plunčājas pa ūdeni – visi, izņemot Hatici. Kā gan viņa varēs nolikt peldētprasmes eksāmenu? Henrijam ir apnikuši strīdi ar vecākiem, viņš aizbēg no mājām un mežā cīnās par izdzīvošanu. Līdz viņam palīgā ierodas… maģiskais leopards! Plunkš! Piedzīvojumi turpinās!

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs Bērnu apkalpošanas nodaļā

Jaunieguvumi aprīlī Bērnu apkalpošanas nodaļā