Jaunākās grāmatas / No Arkādijas līdz Marsam

No Arkādijas līdz Marsam

Grāmatas saturs ir veidots kā dziļa imersija Rīgas parku vēsturē, izmantojot LNB krājumā esošo materiālu bagātību. Tas ietver unikālus parku vēsturiskos plānus no Reto grāmatu un rokrakstu krājuma, kā arī iespaidīgas fotogrāfijas, kas dokumentē pilsētas zaļo zonu attīstību. Šo vizuālo materiālu papildina esejas, kas piedāvā daudzveidīgu skatījumu uz parku nozīmi un to lomu pilsētas dzīvē. Svarīgs grāmatas aspekts ir tās fokusēšanās uz Rīgas dārzu un parku tresta kolekciju, kas atspoguļo izcilā pilsētplānotāja Georga Kūfalta un daiļdārznieka Andreja Zeidaka darbu.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs

Pilns jaunieguvumu saraksts