Jaunākās grāmatas / Džeimss Heriots – Ja vien viņi prastu runāt

Džeimss Heriots – Ja vien viņi prastu runāt

Dž. Heriots ieguvis veterinārārsta kvalifikāciju un šajā profesijā nostrādāja visu mūžu. Rakstniecībai viņš nopietni pievērsās tikai piecdesmit gadu vecumā, un viņa darbos spilgti atklājas asprātīga un aizrautīga stāstnieka talants, kā arī liela mīlestība pret aprūpējamiem dzīvniekiem un cieņa pret strādīgajiem lauku cilvēkiem. Grāmatā Dž. Heriots aprakstījis savu pirmo gadu sarežģītajā, bet ļoti aizraujošajā veterinārārsta darbā 20. gadsimta 30. gados.Dž. Heriots ieguvis veterinārārsta kvalifikāciju un šajā profesijā nostrādāja visu mūžu. Rakstniecībai viņš nopietni pievērsās tikai piecdesmit gadu vecumā, un viņa darbos spilgti atklājas asprātīga un aizrautīga stāstnieka talants, kā arī liela mīlestība pret aprūpējamiem dzīvniekiem un cieņa pret strādīgajiem lauku cilvēkiem. Grāmatā Dž. Heriots aprakstījis savu pirmo gadu sarežģītajā, bet ļoti aizraujošajā veterinārārsta darbā 20. gadsimta 30. gados.Dž. Heriots ieguvis veterinārārsta kvalifikāciju un šajā profesijā nostrādāja visu mūžu. Rakstniecībai viņš nopietni pievērsās tikai piecdesmit gadu vecumā, un viņa darbos spilgti atklājas asprātīga un aizrautīga stāstnieka talants, kā arī liela mīlestība pret aprūpējamiem dzīvniekiem un cieņa pret strādīgajiem lauku cilvēkiem. Grāmatā Dž. Heriots aprakstījis savu pirmo gadu sarežģītajā, bet ļoti aizraujošajā veterinārārsta darbā 20. gadsimta 30. gados.

Pilns jaunieguvumu saraksts