Jaunākās grāmatas / Raiens Dzelzkalns – Iedomu ģeogrāfijas

Raiens Dzelzkalns – Iedomu ģeogrāfijas

Dzejoļu krājums iepazīstina lasītājus ar modernā cilvēka esamību un sajūtām mūslaiku sabiedrībā un mūsdienu identitātes kontekstā. R. Dzelzkalna uzmanības lokā ir Latvijas sabiedrībā pretrunīgi vērtēts temats – LGBT+ kopienas pārstāvja sajūtas un esamība pasaulē, sabiedrībā, ģimenē, kā arī attiecības ne tikai ar romantisko partneri, bet dzejas cilvēkam pašam ar sevi kontekstā ar savu identitāti, kas veidojas uz drīzāk negatīvā sociālā fona, būtiski ietekmējot cilvēka individualitāti un personību.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs

Pilns jaunieguvumu saraksts