Jaunākās grāmatas / Tons Telehens – Un tad neviens nav dusmīgs?

Tons Telehens – Un tad neviens nav dusmīgs?

Telehena īsajos, it kā vienkāršajos stāstiņos ir gudrība, kas svarīga visiem un saprotama katram. Bērni to redz savas sapratnes augstumā, pieaugot parādās citi līmeņi. Grāmata “Un tad neviens nav dusmīgs?” sastāv no 12 īsiem stāstiem, un katrā no tiem galvenais varonis ir kāds dzīvnieks, kurš jūtas dusmīgs. Daži vēlas savas dusmas izprast vai pierast pie tām, citi – ļauj dusmām sevi pārņemt. Un dažreiz izrādās, ka viņi nemaz neprot dusmoties.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs Bērnu apkalpošanas nodaļā

Jaunieguvumi jūlijā Bērnu apkalpošanas nodaļā