Jaunākās grāmatas / Tūve Jānsone – Mumins un dzimšanas dienas poga