Jaunākās grāmatas / Vita Štelmahere – Izpeldēsimies mežā!

Vita Štelmahere – Izpeldēsimies mežā!


Latvijas skaistos, kokiem, augiem, putniem un dzīvniekiem bagātos mežus, tāpat kā upes, laukus, pilsētas un ciemus, mēs bieži vien uztveram kā pašsaprotamu un neatņemamu mūsu zemes daļu. Reti kurš ikdienā aizdomājas par to — kā un cik ilgi aug varenās priedes un ozoli, kāds darbs jāiegulda jauna meža izaudzēšanā un tā kopšanā, kas apdraud un var iznīcināt mežu, kādi ir uzvedības pamatnoteikumi, uzturoties mežā, kādas briesmas un pārsteigumi mūs var sagaidīt. Atsauksimies Rafī, kurš nolēmis kļūt par mežsargu, aicinājumam: “Nāciet ar mani! Izpeldēsimies mežā!” un kopā ar zinātkāro čau-čau suni, viņa uzticamo draugu Rihardu, Riharda tēti un meža noslēpumu pārzinātāju Annu ienirsim Latvijas mežu dzīlēs.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs Bērnu apkalpošanas nodaļā

Jaunieguvumi jūnijā Bērnu apkalpošanas nodaļā