Jaunākās grāmatas / Vizma Belševica – Billes skaistā jaunība

Vizma Belševica – Billes skaistā jaunība

“Billes skaisto jaunību” es pirmoreiz lasīju laikam jau pati savā skaistajā jaunībā. Pusaugu Billes dzīvei ir cita krāsa un garša nekā bērna acīm skatītajai pasaulei pirmajās divās daļās, ko atcerējos kā vecāsmātes priekšālasītus stāstus vēl to tapšanas stadijā. Skaistuma Billes jaunībā maz – kur tam rasties karā un pēckara dzīves grūtumā? Bet arī tāda ir dzīve. Un Bille. “Billes skaistā jaunība” ir noslēdzošais cēliens stāstā par Billi. Bez noslēdzošā cēliena neiztikt. (Ieva Elsberga).

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs Bērnu apkalpošanas nodaļā

Jaunieguvumi aprīlī Bērnu apkalpošanas nodaļā