Par mums / Mūsu izdevumi / Krāsojamā uzdevumu grāmata „Draugi un ES”

Krāsojamā uzdevumu grāmata „Draugi un ES”

Grāmatiņa „Draugi un ES” ir paredzēta bērniem, kam patīk krāsot un risināt uzdevumus. Tās mērķis ir parādīt Eiropas Savienības valstu daudzveidību – te cita citai līdzās dzīvo dažādas tautas ar atšķirīgu valodu, kultūru, tradīcijām. Taču atšķirības nav šķērslis draudzībai. Ne velti Eiropas Savienības devīze ir „Vienota dažādībā”. Kā tas nereti gadās, mēģinot parādīt atšķirības, mēs bieži vien nonākam pie secinājuma, ka esam līdzīgāki nekā domājam – izrādās mums ir līdzīgas intereses, pārdzīvojumi, prieki un pilnīgi noteikti bērniem no jebkuras valsts patīk krāsojamās grāmatas.

Lejuplādēt grāmatiņu