Par mums / Mūsu izdevumi / Sieviete sabiedrībai – Sabiedrība sievietei. Līdzdalība vietējās kopienas attīstībā

Sieviete sabiedrībai – Sabiedrība sievietei. Līdzdalība vietējās kopienas attīstībā

Bukletu veidojis Europe Direct informācijas centrs Valmierā. Tas informē:

  • par Eiropas pamatvērtībām,
  • par Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu – Rozes dienu,
  • par starptautisko organizāciju Zonta International,
  • par Valmieras Zonta kluba iedibināto Atzinība izcilai ar Valmieras apkaimes dzīvi saistītai sievietei, ko pasniedz sadarbībā ar Europe Direct informācijas centru Valmierā,
  • par sievietēm, kas 10 gadu laikā ( 2006. – 2016.g.) saņēmušas Atzinību – ( Rita Jemšika, Biruta Jansone, Iveta Boša, Ieva Zemīte, Vija Jaunzeme, Dr. Silvana Kreijere, Dr.hist.Vija Daukšte, Inese Vīksna, Anita Jansone-Zirnīte, Gunta Matisone )
Lejuplādēt bukletu