Aktualitātes / Izstādes Valmieras novada bibliotēkās martā

Izstādes Valmieras novada bibliotēkās martā

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā

No 5. līdz 31. martam Brenguļu pagasta bibliotēkā Brenguļu pagasta rokdarbnieču austo šatiersegu izstāde “No vecmāmiņas pūra lādes”.

No 18. līdz 31. martam Brenguļu pagasta bibliotēkā novadpētniecības materiālu izstāde “Latvieši Sibīrijā”.

Burtnieku apvienībā

No 13. februāra līdz 31. martam Valmieras pagasta bibliotēkā novadnieces Ineses Popes gleznu un rokdarbu izstāde “PAVASARIS”.

No 1. līdz 31. martam Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā (Lizdēnos) fotogrāfu biedrības “Atspulgs” izstāde “Ainavas arhitektūra”.

No 1. līdz 31. martam Valmieras pagasta bibliotēkā literatūras izstāde “B.I.O.G.R.Ā.F.I.J.A.S. Pasaules slavenas personības”.

No 8. līdz 16. martam Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta literatūras izstāde “Latvijas sievietes zinātnē, mākslā un politikā”.

No 23. līdz 29. martam Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā literatūras izstāde komunistiskā genocīda upuru piemiņai.

No 29. marta līdz 5. aprīlim Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā literatūras izstāde “Brauc pār kalnu Lieldieniņas”.

Kocēnu apvienībā

No 1. līdz 31. martam Bērzaines pagasta bibliotēkā un tās vestibilā Egīla Kaužēna karikatūru izstāde “Vienmēr klātesošie ugunsdzēsēji”.


No 4. marta līdz 23. martam Zilākalna pagasta bibliotēkā novadnieku Annas Builes, Tamāras Skrīnas, Dainas Sirmās un Jāņa Adamsona dzejas grāmatu izstāde.

Mazsalacas apvienībā

No 12. februāra līdz 16. martam Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā apskatāma Rūjienas Tautskolas Mākslas kursu pieaugušajiem dalībnieku linogriezumu izstāde “ATSPULGS”.

No 26. februāra līdz 16. martam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā apskatāma Rūjienas Tautskolas Mākslas kursu pieaugušajiem dalībnieku tušas darbu izstāde “Uz palodzes”.

No 18. marta līdz 27. aprīlim Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Sandras Vestermanes gleznu izstāde “Koki”.

Naukšēnu apvienībā

Līdz 8. martam Naukšēnu pagasta bibliotēkā Rūjienas mākslas studijas dalībnieku darbu izstāde “MANA dziesma”.

No 20. līdz 27. martam Naukšēnu pagasta bibliotēkāiespieddarbu izstāde “Teātris, teātris, teātris!”.

Rūjienas apvienībā

No 6. februāra līdz 15. martam Jeru pagasta bibliotēkā neiroloģes Sandras Vestermanes gleznu izstāde “Koki”.

No 1. līdz 31. martam Rūjienas pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā literatūras izstādes “Populārākās grāmatas 2023”, “Kaķīts mans, kaķīts mans”, “Pavasara kustonīši”.

No 4. līdz 31. martam Lodes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes “Sievišķība – izcilākās latviešu rakstnieces” un “Raibais pavasaris”.

No 10. līdz 31. martam Rūjienas pilsētas bibliotēkā literatūras izstāde “Latviskās mākslas celmlauzis”, kas veltīta novadniekam, gleznotājam Ādamam Alksnim -160.

No 15. līdz 31. martam Rūjienas pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā literatūras izstāde “Balts pūpolītis smaida un Lielo dienu gaida!”.

Līdz 29. martam Lodes pagasta bibliotēkā Māra Pladara mākslas darbu izstāde “Zieds”.

Strenču apvienībā

No 1. līdz 30. martam Strenču pilsētas bibliotēkā izstāde “Puzuru ģeometrija”.

No 1. marta līdz 30. aprīlim Sedas pilsētas bibliotēkā Ņinas Žukas rokdarbu izstāde Sedas 70. jubilejas gada izstāžu cikla “Sedēniešu vaļasprieki” ietvaros. 

No 9. līdz 30. martam Strenču pilsētas bibliotēkā literatūras izstāde “Vilim Plūdonim 150”.