Aktualitātes / Jaunieši pēta dabu

Jaunieši pēta dabu

Karstā 28. maija pēcpusdienā grupiņa jauniešu Valmieras bibliotēkā tikās ar Intu Somu – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Dabas centra vadītāju. Nodarbības laikā tika likts uzsvars uz amatierzinātnes jēdzienu – par dabas vērošanu, datu ievākšanu, kas var palīdzēt zinātniekiem pētījumos. Jaunieši devās ārā pētīt ziedus, augus un kokus. Tika izmantoti dažādi mērīšanas instrumenti, izrunāti aspekti, kas palīdz noteikt objektu atrašanās vietu dabā. Jaunieši arī uzzināja par dažādiem amatierzinātnes projektiem, kas šobrīd notiek Latvijā, kur ir iespējams iesaistīties. Nākamajā gadā skolēniem būs jāraksta projekta darbs, un šīs nodarbības laikā tika piedāvāti dažādi veidi, kā to darīt ķīmijas, bioloģijas vai fizikas nozarēs, paralēli arī kļūstot par amatierzinātniekiem. Papildus tam jauniešiem tika parādīts, kur bibliotēkā atrast resursus par dabaszinātnēm, lai vajadzības gadījumā viņi spētu meklēt informāciju. Viens no skolēniem rakstīja: “Man patīk, ka cilvēki var iesaistīties pētījumos, dot savu ieguldījumu.” Vēl viena atsauksme norādīja uz lielo karstumu, kas mazliet patraucēja: “Ja nebūtu tik karsts, tad vēlētos pētīt vēl.”
Nodarbība notika “Eiropas amatierzinātnes” projekta ietvaros.