Aktualitātes / Kā nepazaudēt sevi darba tirgū?

Kā nepazaudēt sevi darba tirgū?

Turpinot Eiropas dienas svinības, šā gada 16.maijā viesnīcas Wolmar kafejnīcā sirsnīgā gaisotnē norisinājās pasākums “Kā nepazaudēt sevi darba tirgū”. Te pulcējās sievietes vecumā 50+, lai smeltos iedvesmu un iedrošinājumu, kā pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai saglabātu konkurētspēju un nezaudētu sevi darba tirgū. Pasākums tika veltīs Eiropas Prasmju gadam, par ko sīkāk informēja Valmieras ESIP koordinatore Malva Šķēle.
Pasākuma gaitā Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas vadītāja Maija Zālamane savā stāstījumā akcentēja, cik nozīmīgi saskatīt vietējai sabiedrībai aktuālās problēmas un rast idejas to risināšanai, meklējot finansējuma iespējas un piedaloties projektu konkursos. Lai to paveiktu, nepieciešams apgūt prasmes rakstīt un prezentēt konkurētspējīgus projektus, kā arī tos īstenot. Apgūstot minētās zināšanas un praktiskās iemaņas, daudz vieglāk saglabāt esošo darbavietu vai atrast jaunu. Dažkārt arī hobiji, papildinot iemaņas kursos, var pārtapt veiksmīgā biznesā. Savā pieredzē dalījās vairākas pasākuma dalībnieces.
Eiropas komisija 2023.gadu pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu. Lai veicinātu mūžizglītību, dalībvalstis ir apstiprinājušas ES 2030. gada sociālos mērķus – vismaz 60% pieaugušo katru gadu būtu jāpiedalās mācībās un līdz 2030. gadam jāsasniedz vismaz 78% nodarbinātības līmeni. Jānodrošina prasmju atbilstība darba tirgus pieprasījumam, atbalstot prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas.

Pasākumu organizē Eiropas Savienības informācijas punkts(ESIP) Valmierā
Pasākumu atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.