Aktualitātes / Kultūrizpētes brauciens projekta FORWARD TOGETHER ietvaros

Kultūrizpētes brauciens projekta FORWARD TOGETHER ietvaros

Š.g. 17. jūnijā Valmieras bibliotēka projekta FORWARD TOGETHER jeb KOPĀ TĀLĀK ietvaros organizēja kultūrizpētes braucienu uz Latvijas Brīvdabas muzeju.
Šī brauciena mērķis bija neformālā gaisotnē diskutēt par tēmu “Vai tradīcijas mūs stiprina un vieno? Pieredze dažādu kultūru perspektīvā”. Izstaigājot Brīvdabas muzeju, brauciena dalībnieki nokļuva iepriekšējo gadsimtu Latvijā. Tematiskajā ekskursijā „Jāņu svinības senajā latviešu zemnieka sētā” iepazināmies ar vasaras saulgriežu – Jāņu tradīcijām, šo svētku nozīmi senā latviešu zemnieka dzīvē, par darbiem, kas bija veicami, lai godam sagaidītu Jāņus, izzinājām rituālo darbību jēgu. Katrai kultūrai ir savi stāsti tautas izglītošanai, kultūras saglabāšanai vai morālo vērtību ieaudzināšanai. Brauciena laikā iepazīsimies ar šiem stāstiem gan personiskajiem, gan mantotajiem un diskutēsim, par tiem individuālajiem un sabiedrības resursiem, kas mums palīdz pārvarēt dzīves grūtības. Braucienā piedalījās Valmieras bibliotēkas darbinieki, biedrības Kristīgais žēlsirdības centrs brīvprātīgie palīgi, Valmieras Zonta Kluba dalībnieces un ukraiņu kopienas pārstāvji.

Īsumā par projektu.
Kopā ar partneriem no Igaunijas, Somijas un Dānijas Valmieras bibliotēka īstenos projektu FORWARD TOGETHER jeb KOPĀ TĀLĀK. Tā ir ERASMUS+ partnerība pieaugušo izglītībai, kas ilgs divus gadus no 01.01.2023 līdz 01.01.2025.
Bibliotēku pieredze liecina, ka bibliotēka ir kopienas centrs, kur satiekas dažādu tautību un kultūru cilvēki. Jaunā realitāte izvirza jaunas prasības bibliotēkas darbiniekiem. Kopējais projekta mērķis ir iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un aktivitātes, kā strādāt ar neaizsargātām grupām (sociāli trauslajām), tai skaitā, kara bēgļiem. Igaunijai un Latvijai līdz šim nav bijusi liela pieredze ar kara bēgļiem vai imigrantiem. Toties Somijai un Dānijai tāda ir. Idejas, kas apvieno partnerus projektā, ir bibliotēku sociālo misija: uzturēt saliedētību, piedalīties tādas vides radīšanā, kas veicina ilgstošu, līdzsvarotu sabiedrības pašattīstību. Projektā paredzētas starptautiskās, nacionālā līmeņa klātienes tikšanās un aktivitātes vietējās
kopienas pārstāvjiem. Valmieras bibliotēkas projekta uzdevums ir stiprināt vispārējo pakalpojumu sniedzējus (bibliotekārus, pašvaldības iestādēs strādājošos speciālistus, NVO pārstāvjus), kuri strādā ar cilvēkiem dažādās situācijās. Veidojot pleca sajūtu, atbalsta loku un radot pozitīvu pieredzi cilvēkiem, kuri rūpējas par citu fizisko, garīgo un sociālo labklājību.