Novadpētniecība / Bibliotēkas vēsture / Valmieras bibliotēkas direktori

Valmieras bibliotēkas direktori

A. Volfs

Pirmais zināmais pārzinis ir A. Volfs. Viņš vada bibliotēku no dibināšanas sākumposma līdz 1924. gadam.

Benita Antonija

No 1974.- 1995. gadam bibliotēkas vadītāja ir Benita Antonija (dzimusi 02.04.1940).

1976./1977. gadā bibliotēkā strādā 11 darbinieki. 1980. gadā – 15 darbinieki (no tiem augstākā bibliotekārā izglītība ir sešiem, vidējā speciālā- četriem darbiniekiem).

Bernhards Breicis

Bernhards Breicis no 1923. g. strādā bibliotēkā. No 1924.-1925.g. bibliotēkas- lasītavās pārzinis ir Bernhards Breicis (skolotājs Valmieras pilsētas II pamatskolā ar nepilnu stundu komplektu). Šajā laikā pārzinim ir palīdze Erna Cīrule (beigusi vidusskolu). 1926.g. E. Cīrule parakstās kā bibliotēkas pārzine.

Bernhards Breicis

Berta Biseniece

No 1944. g. līdz 1947. g. februārim Valmieras apriņķa bibliotēkas pārzine ir Berta Biseniece Friča m. (nepabeigta vidusskolas izglītība, 1944.g. beigusi bibliotekāru kursus Rīgā). 1947.g. atbrīvota uz pašas lūguma.

Laikā no 1947.g. 1. janvāra līdz 1. aprīlim bibliotēkā strādā:

 1. Rolmanis Milda Pētera m. (dzim. 1902.g. 12.08.)
 2. Garselis Rūta Mārtiņa m. (dzim. 1926.g. 02.08.)
 3. bērnu nodaļas pārzine Vintēns Marija Edvarda m. (dzim. 1919.g. 08.07.)

1974.g. 1.04.-1.06. kā pagaidu darbiniece strādā Alma Lēbels.

Daiga Rokpelne

No 1995. gada 27. decembra bibliotēku vada Daiga Rokpelne (dzim. 24.06.1961. g. Rīgā).

1999.gadā bibliotēkā strādā 14 darbinieki, no tiem augstākā speciālā izglītība ir 7 darbiniekiem.

Jānis Māliņš

No 1941.-1942. g. 31. decembrim bibliotēkas pārzinis ir Jānis Māliņš.

Kārlis Grasmanis

No 1934. g. vidus par bibliotēkas pārzini sāk strādāt Kārlis Grasmanis (studē Latvijas universitātē) un par pārzini strādā līdz 1941. gadam.

1934. gadā bibliotēkā strādājuši 7 cilvēki (nav ziņu, kuri no viņiem bijuši pilntiesīgi darbinieki): Kārlis Grasmanis, Ērika Brože, Alfrēds Robergs, Jānis Fokrots, Jānis Māliņš, Zelma Tauniņš.

1935. g. 1. janv. pieņemta apkalpotāja Natalija Brože (atbrīvota 01.11.1938.).

1938.g. 1. novembrī pieņemta darbiniece Alvīne Nagains.

Ar 1938.g. 5. septembri kā bibliotēkas darbiniece pieņemta Zelma Tauniņš.

1938.g. bibliotēkā strādā Ērika Kalniņš (atbrīvota pēc pašas vēlēšanās ar 1938.g.16.nov.).

1939.g. kā bibliotekāri nodarbināti J. Māliņš un Z. Tauniņš.

1940.g. kā pārziņi parakstās- kā nu kuro reizi- gan Jānis Fokrots, gan Pēteris Liepiņš.

1940.g. 16.septembrī pieņemts darbinieks Elmārs Štāls.

1940.g. 24. oktobrī pieņemta darbiniece Aina Kovisars.

Uz 1941.g. oktobri bibliotēkā strādā:

 1. pārzinis Kārlis Grasmanis
 2. vec. bibliotekārs Jānis Fokrots
 3. vec. bibliotekārs Jānis Fokrots
 4. bibliotekāre Zelma Tauniņš
Kārlis Grasmanis

Kārlis Voldiņš

No 1931.-1934. g. bibliotēkas pārzinis ir Kārlis Voldiņš (1899. – kritis II Pasaules kara laikā). K. Voldiņš beidzis pamatskolu, b-kās strādā no 1924. gada, atbrīvots no darba sakarā ar apcietināšanu 1934. g. 24. maijā (Valmieras pilsētas valdes protokols 1934.g. 14. jūl.) 

1932. g. 28. jūnijā no Valmieras Valsts komercskolas kā praktikants bibliotēkā nozīmēts Fokrots Jānis. Ar 1933. g. 1. febr. pieņemts darbā kā pagaidu darbinieks uz brīva līguma. Ar 1932. g. 6. dec. – par apkalpotāju, nodarbinot arī pie grāmatu izsniegšanas, pieņemta Brože Erika.

1933. g. kā bibliotēkas darbinieki minēti:

 1. Voldiņš Kārlis
 2. Fokrots Jānis
 3. Brože Erika

LVVA, 407.f., 2.apr., 18.lieta, 60. lp.

Kārlis Voldiņš

Kārlis Zamariters

No 1926.g. līdz 1931.g. pārzinis ir Kārlis Zamariters (1896.-?). Izglītība: tirdzniecības skolas un pašizglītība.

Palīdze- Nadježda Ķirpis.

Ar 1929.g. 1 septembri darbā par bibliotekāra palīgu tiek pieņemts Kārlis Voldiņš.

1930.g. jūnijā Valmieras Valsts komercskola nozīmē bibliotēkā par praktikantiem:

 1. Broži Eriku
 2. Broži Eriku
 3. Broži Eriku
 4. Veilands Mildu
 5. Vīrs Veltu

1931. g. janvārī pa Zamaritera slimības laiku tiek sankcionēta praktikanta Viļa Veidemaņa pieņemšana un nodarbināšana.

Ar 1931.g. 6.jūniju stājas darbā jauns bibliotēkas darbinieks Robergs Alfrēds (pāriet strādāt uz pilsētas valdi ar 1932.g. 15.martu). vietā nāk pagaidu darbiniece Veilande.

Kārlis Zamariters

Valija Ceriņš

No 1947.gada februāra līdz 1974. gada aprīlim Valmieras raj. bibliotēkas vadītāja ir Valija Ceriņš (14.04.1914.-23.02.2002.). Darbu bibliotēkā sākusi kā bibliotekāre- bērnu nodaļas vadītāja.

1947. g. decembrī bibliotēkā strādā sekojoši darbinieki:

 1. vadītāja Valija Ceriņš
 2. bibliotekāres Marija Vintēns un Laima Vilks (vēlāk Runce).