Novadpētniecība / Dzimtu pētniecība / Jāņa Golvera atmiņas “Ziņas par mūsu dzimtu”

Jāņa Golvera atmiņas “Ziņas par mūsu dzimtu”

Ziņas par mūsu dzimtu.

Jānis Andreja d. Golvers 1956. g. Ziņas par mūsu dzimtu.Gribu šeit uzrakstīt dažas ziņas par mūsu – Golveru dzimtu. Ceru ka maniem bērniem būs interesanti palasīt par savas dzimtas tēviem un vectēviem. Man tagad žēl ka es neizvaicāju savu tēvu par viņa tēva un vectēva dzīvi un darbību. Ar man daudz kas palicis nezināms. Agrāk mūsu vectēvi dzīvojuši tagadējās “Mežleju” mājas vietā šaipus vītoliem, es vēl tur izlauzu akmeņus no agrākā mājas pamata. Otrā pusē atradušās “Suitu” mājas. Tā ap 125 gadu atpakaļ toreizējais Vainižu muižas īpašnieks šīs abas mājas muižai. “Muižperi” – tā agrāk saukušās šās mājas. Ļaudis uz tagadējo “Āžkalnu” māju vietu un “Inku” ļaudis uz tagadējiem Jaunķēņiem. Mans vectēvs gan sūdzējis Rīgā un Pēterburgā gribēdams dabūt mājas atpakaļ, bet neko nepanācis. Muižas īpašnieks nomiris bez tuvākiem mantiniekiem un Vainižu muiža pārgājusi valsts īpašumā kā “kroņa” muiža. Jaunajā vietā no sākuma mājas sauktas vecajā vārdā, bet vēlāk pārdēvētas par “Āžkalniem”. Tur bijis liels kalns no kura pagastu ļaudis veduši granti ceļu labošanai. Pa šo kalnu ganījušies un lēkājuši vectēva āži un kazas un no tā arī mājas iesauktas par Āžkalniem. Kā cēlie mūsu dzimtas uzvārds Golvers? Mans brālis Ernests domā ka tas atvasināts no vācu vārda “Goldverk”, es domāju, ka tas cēlies no vārda “galva” vaj “golva”. Vectēvs un viņa tēvs bijis ilgus gadus par pagasta vecāko un tad uzvārdu došanas laikā pieņemts uzvārds “Galvers” jeb “Golvers”. Mans vectēvs Klāvs bijis enerģisks vīrs, kas nevarējis ar muižu sadzīvot. Viņš kopā ar vairākiem citiem Valmieras apriņķa pagastu vecākiem braucis uz Pēterburgu iesniegt ķeizaram sūdzību par nekārtību un nelikumībām no muižnieku puses.

Ar Jāņa Golvera atmiņu stāsta “Ziņas par mūsu dzimtu” turpinājumu var iepazīties Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā.