Novadpētniecība / Dzimtu pētniecība / Pētera Treimaņa atmiņas

Pētera Treimaņa atmiņas

Pētera Treimaņa (1912–1997) dēls Ansis (1943) Latviešu folkloras krātuvei 2018. gadā glabāšanā uzticēja sava tēva atmiņu burtnīcas kopiju. Pēteris aprakstījis savu iesaukšanu militārajā dienestā Latviešu leģionā 1944. gadā, cīņu ainas un dzīvi kara gūstekņu nometnēs, tostarp Cedelghēmā, Beļģijā.

Burtnīca sākotnēji rakstīta tikai labajā atvērumā, tad no beigām sākts aizpildīt arī kreisais atvērums – kopumā pierakstītas 38 lapaspuses. Sākumā un beigās ar līmlenti pievienoti fotouzņēmumi ar parakstiem. Burtnīcas ieraksti ietver laiku no 1944. gada marta Rīgā, kad Pēteris tiek iesaukts leģionā, līdz 1950. gadam, kad viņš apmetas Ročdeilā, Lielbritānijā. Burtnīcai pielīmēta grāmatiņas rokrakstā kopija ar zīmējumiem un parakstiem “Viena diena Cedelgheimā”. Tās oriģināls tapis 1946. gada 25. februārī latviešu gūstekņu nometnē. Ar 1947. gada martu datēts pārpublicējums, kura priekšvārdā paskaidrots, ka tas ir otrais izdevums. Grāmatiņas autors – anonīms.

Ar Pētera Treimaņa atmiņu stāsta turpinājumu var iepazīties Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā.