Edmunda Ozoliņa savāktie spokus stāsti un citi folkloras materiāli.

Last changed on Ce, 19/03/2020 - 14:58

Edmunds Ozoliņš

“Dīvainas un neizprotamas lietas un parādības cilvēku dzīvē”

1984. gada 2. janvārī

Ievada vietā (fragments)

Kādreiz jaunībā vairākkārt dzirdēti spoku stāsti, bet tiem tolaik nepiegriezu sevišķu vērību, kaut arī interesēja. Tajos klausoties, jocīgi baiļu tirpuļi staigāja pa miesu, radās īpatnējs baiļu pārdzīvojums. Bet nu iznācis, ka jau daļēji piemirstiem spoku stāstiem pievēršos par jaunu, pie kam - jau man pāri pusmūžam. Uz to mani mudinājuši vairāki iemesli. Pirmkārt gadījās atkal dzirdēt šāda rakstura stāstus, kuri no manu gadu un dzīves pieredzes pakāpes ieguva jaunu vērtējumu un attieksmi. Šoreiz šādām parādībām pieeju vērtējoši, kritiski. Tās radīja interesi un no jauna lika atcerēties sen dzirdētos apgalvojumus par cilvēka, resp. tā gara, dvēseles aizkapa jeb pēcnāves dzīvi. Otrkārt, uzmanība šīm problēmām tika saasināta dzirdot, ka pa radio mūsu dienās (apm. 1981. g), mūsu rep[ublikas] ārsts – psihiatrs (uzvārdu neatc.) raidījumā jaunatnei “Dzirkstele” izsaka domu, ka nekur un nekad nav pierādīts, ka tāda aizkapa dzīve neeksistē. Un, lasot ikmēneša biļetenā “Jaunās grāmatas” (1983. g.) aprakstu par padomju žurnālista vērojumiem Indijā, manu uzmanību saistīja sekojošs teikums: “Šāda tendence ir saprotama, jo, cik gan ir tādu divdesmitā gadsimta cilvēku (pat fanātiski ticīgo ļaužu vidū), kuri ne visai drošās aizsaules dzīves labā būtu ar mieru ziedot visu savu pasaulīgo eksistenci.” ...

... Manas novērošanas pamatā ir cilvēku aptauja. Pozitīvas atbildes gadījumā ņemu vērā paša stāstītāja psihisko stāvokli notikuma laikā. Manās aptaujās izslēgtas sarunas ar garīgi slimiem. Ņemta vērā reliģiozu cilvēku savdabīgā uztvere. Bez tam precizēju gada laiku, diennakts stundu, apgaismojumu, vēju un citus fiziskas dabas faktorus. Ņemtas vērā arī jokdaru izdarības jeb gluži nevainīgu cilvēku līdzdalība notikumā. ...

 

[Norādes, kas palīdz orientēties “Dīvainas un neizprotamas lietas un parādības cilvēku dzīvē” rokraksta burtnīcā.]

... Turpmāk, aprakstot cilvēka atstāstīto notikumu, stāsta sākumā, kā virsrakstu, lieku stāstītāja vārdu, uzvārdu un vecumu (aptuvenu), un tālāk lappuses labā malā attiecīgās parādības raksturu jeb ar kādiem maņu orgāniem tā novērota. Visbiežāk sastopamo, ar dzirdi uztveramo parādību aprakstam lieku Nr. 1. Nākošie pēc biežuma ir vizuālie novērojumi  - tiem lieku Nr. 2. Un kā pēdējo jāmin jušanas nervu uztvertās parādības t.i. Nr. 3. Aprakstītie interesantākie sapņi un cita veida parādības nav numurētas, bet atzīmētas ar burtiem S (sapņi) un P (pārējie notikumi). Pilna ievadu tekstu. Lasīt šeit.

 

Par savādo dzīvē. [Spoku stāsti no Burtnieku apkaimes un ne tikai. Edmuna Ozoliņa veidota izlase]

Dīvainas neizprotamas lietas un paradības cilveku dzīvē. [Spoku stāsti. Pilns tekts rokrakstā]

Buramvārdi pret dzeršanu.

Izteicieni, kas lietoti Burtnieku apkaimē 20. gs. otrajā pusē. Pierakstījis Ed. Ozoliņš.

 

1. Inta Drukmane (54 g.v.) Valmiera.

2. Daina Rasupe (49 g.v.) "Senčos"

7. Vilis Kamerāds (70 g.v.) "Zibeņos"

8. Ilga Upīte "Kalnārēs"

9. Ina Daļecka Burtniekos

10. Irēna Līviņa (60 g.v.) "Aptiekā"

11. Ausma Auziņa (46 g.v.) Rīgā (bijusī burtnieciete)

12. Anna Beriņa (60 g.v.) "Noriņās"

13. Miķelis Kvetkovskis (65 g.v.) "Klumpjos"

14. Elza Bērziņa "Raukās"

15. Olga Bobrovska (47 g.v.) "Rijniekos"

16. Berta Ulmane (80 g.v.) Valmierā

17. Mansurjānis Sakirjānovs (70 g.v.) "Jaunvēverīšos"

18. Mārīte Ozoliņa (27 g.v.) Valmierā

19. Anda Barce (17 g.v.) "Ulstēs"

20. Dzidra Ērmuiža (57 g.v.) "Upmaļos"

21. Eduards Šults (70 g.v.) "Ezermaļos"

22. Iveta Balode (19 g.v.) Limbažu raj, Staiceles ciema "Ķilās"

23. Antonija Apsīte (55 g.v.) "Vēverīšos"

24. Valdis Ķīķeris

25. Sofija Ozoliņa (68 g.v.) "Dzintaros"

26. Evija Jugenberga

27. Ilga Gabrāne "Kalnārēs" (bijušā kolhoza "Rīts" fermere)

28. Aija Borsuka (40 g.v.) "Oškalnos"

29. Antonija Bezdelīga (60 g.v.) "Beidās"

30. Hilda Baure (70 g.v.) "Vēverīšos"

31. Staņislavs (saukts Saliņvecis) "Saliņās"

32. Atis Skalbergs Rīgā (Tēvs dzimis un audzis "Jaunulstēs")

33. Nikolajs Bodahovs (40 g.v.) "Stultēs"

34. Ņina Olehnoviča (65 g.v.) "Dambjos"

35. Jānis Zaķis (75 g.v.) "Vecdiļļās"

36. Erna Vilcāne (56 g.v.) "Kalnārēs" (bij. zootehniķe kolhozā "Rīts")

37. Jānis Rozītis (70 g.v.) "Stultēs"

38. Marta Zeltiņa (70 g.v.), "Vēverīšu" saimniece

39. Lūcija Krutova (56 g.v.) "Žvīguros"

40. Berta Purlāce (73 g.v.) "Jaunozolos"

41. Emīlija Budovska (75 g.v.) "Roplaiņos"

42. Marta Serģe (65 g.v.) "Kociņos"

43. Latviešu karavīrs Otrā pasuales kara laikā

44. Anna Zaščenkova (40 g.v.) "Adzelviešos"

45. Vanags - Lizdēnos (ap 65. g.)

46. "Klajumos" (ap 65. g.)

47. Zelma Tolstikova (60 g.) "Laiviņās"

48. Lidija Garā "Stenderēs" (kādreiz slaucēja "Pauķu" fermā)

49. Marisandra Ozoliņa Strasburgā Francijā

50. Vasiļina Batjala (45g.v.) "Buciņās", tagad dzīvo "Saulstaros"

51. Gucuļu ģimene "Zvārtēs" (vīrs un sieva abi ļoti jauni)

52. Jānis Vītols (40 g.v.) Burtniekos

53. Alīda Priede (70 g.v.) "Lielsirmeļos"

54. Zenta Skrastiņa (40 g.v.) Burtniekos

55. Vēsma Rumbeniece (43 g.v.) "Celmiņos"

56. Jūlijs Bīriņš (70 g.v.) "Vinnās"

57. No Latvijas radio pārraides "Ģimenes lokā" (80-to gadu sāk.)

58. Mirdza Sēkliņa (60 g.v.) "Birzgaļos"

59. Dainis Ozoliņš (45 g.v.) Valmierā


60. Jūlijs Eklons (68. g.v.) "Kārkļos"

61. Mirdza Ozoliņa (77 g.v.) Strasburgā (Francijā)

62. Edmunds Ozoliņš "Jaunulstēs"

63. Mirdza Ozoliņa Strasburgā

64. Kārlis Gailis (70 g.v.) Burtniekos

65. Anita Lielkāja (50 g.) Burtniekos

66. Marija Alpe (64. g.v.) Burtniekos

67. Daina Rasupe (49 g.v.) "Senčos"

68. Dace Kalcenava - Rainis Deičmanis

69 Aija Zariņa "Bekās"

70. Sarmīte Deičmane (33 g.v.) Burtniekos

71. Aija Zariņa (50 g.v.) "Gaitniekos"

72. Andrejs Lukšāns (40 g.v.) "Kuņģēļos"

73. Vilis (Voldemārs) Skalbergs (80 g.v.) Rūjienā

74. Alēna Dreimane (49 g.v.) "Līdumniekos"

75. Vallija Ozoliņa (58 g.v.) "Jaunulstēs"

76. Mudīte Saulīte (34 g.v.) "Vēverīšos"

77. Andis Sēkliņš (35 g.v.) "Rūtēs"

78. Sarmīte Kīna (50 g.v.) "Cāļos"

79. Vēsma Zālīte (60 g.v.) "Negurskās"

80. Skaidrīte Peltmane (61 g.v.) "Rugājos"

81. Nellija Tīruma (75 g.v.) "Ozolniekos"

82. Lūcija Kuple (70 g.v.) "Vizmās"

83. Anna Račika (62 g.v.) "Inčos"

84. Vallija Dobenberga (65 g.v.) "Ievājos"

85. Līna Skrastiņa (67 g.v.) "Taubēs"

86. Sanita Ārgale (18 g.v.) Lizdēnos

87. Brigita Šulte (58 g.v.) Burtniekos

88. Freonija Plūme (75 g.v.) "Jaunkāriņos"

89. Valdis Šmits (40 g.v.) Rīgā

90. Elza Šmite (70 g.v.) Strenčos

91. Ozoliņa kundze (60 g.v.) Strenčos

92 Brieža kungs (65 g.v.) Strenčos

93. Milda Lielkāja (62 g.v.) "Virzās"

94. Pēteris Brizauskis "Lieplejās"

95. Inga Liepiņa (40 g.v.) Burtniekos

96. Ausma Stūrmane (60 g.v.) Jaunatnes ielā [Burtniekos]

97. Zeltiņu ģimene Madonas rajona Vestienas pagasta "Podniekos"

98. Inese Goldberga (32 g.v.) "Lielsirmeļos"

99. Dace Markēviča (24 g.v.) Jaunatnes ielā [Burtniekos]

100. Imants Otomārs Točs (70 g.v.) Valmierā, Daliņa ielā

101. Dore Šmita (70 g.v.) Matīšu pag. "Imantās"

102. Anna Birkina (80 g.v.) "Virzās"

103. Elvīra Avotiņa (dz. Ulmane)

104. Igors Cibuļaks Matīšu pag. "Ceriņos" (bij. "Tītkas")

105. Romvalds Suharževskis (45 g.v.) Ikšķilē

108. Viesturs Mindegs (ap 65 g.v.) Sēļu muižā

109. Ruta Gūtmane "Viļķos"

110. Anrijs Borsuks (30 g.v.) Dūres muiža

111. Ludmila Ozola (apm. 60 g.v.) "Jaunbramaņos" Sēļu pagastā

112. Ausma Brasle (pensionāre, dziedniece) Kocēnos

114. Inga Skalberga Carnikavā

115. Uldis Millers Burtnieku pag. "Viesturos"