Novadpētniecība / Stāstu bibliotēka / UNESCO LNK projekts “Stāstu bibliotēka”

UNESCO LNK projekts “Stāstu bibliotēka”

Projekta “Stāstu bibliotēka” pasākumu saraksts no 2010. – 2016. gadam.

2009. gadā UNESCO Latvijas Nacionālās komisija uzsāka projektu „Stāstu bibliotēkas”, aicinot bibliotēkas apvienoties kopīgās aktivitātēs. Projekta idejas pamatā bija aktualizēt bibliotēku lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un stāstīšanas tradīciju un prasmju veicināšanā, īpaši uzsverot stāstīšanas tradīciju nozīmi sabiedrības saliedēšanā un vietējās kopienas dzīves kvalitātes celšanā. Valmieras bibliotēka ir šī tīkla dalībniece, un ik gadu stāstu un stāstīšanas pasākumi tiek organizēti dažādām valmieriešu paaudzēm. Cilvēki tiek mudināti uz sarunu, pilnveidotas klausīšanās un stāstīšanas iemaņas, tāpat notiek dalīšanās atmiņās, pieredzē un zināšanās. Vienlaicīgi norisinās vietējās kopienas mutvārdu vēstures apzināšana un dzīvo notikumu liecinieku meklēšana.

Stāstniecība veido un nostiprina kopienas saites, ļauj cilvēkiem atkal sajust savu nozīmību, piešķirt cilvēka “balsij” jēgu, veido jaunus kontaktus kopienas locekļu starpā, padara dzīvi interesantāku. Tādēļ tā ir ļoti nozīmīga.

Katra nākamā reize ir jauns izaicinājums notikumu organizēšanā, koordinēšanā un vadīšanā, neļauties rutīnai, būt atvērtiem jaunām idejām par vietu un formu

Kopš 2010. gada VB Bērnu apkalpošanas nodaļa Stāstu bibliotēku tīklā piedalās ar konkursa “Manas dzimtas stāsts par Valmieru” aktivitātēm. Projektu koordinē un vada Gaida Saukāne. Katru gadu bērni un skolu jaunieši tiek aicināti iztaujāt, vecākus, radiniekus, lai izzinātu viņu dzīvesstāstus, apzinātu to saikni ar pilsētas vēsturi. Darbi jāiesniedz bibliotēkā, kur tiek apkopoti. Noslēgumā veiksmīgākie stāstnieki tiek apbalvoti, bet darbi publicēti laikrakstā “Liesma”.

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā projekta pasākumi ir viena no novadpētniecības darba formām un to koordinatore ir VB novadpētniecības speciāliste Agita Lapsa. Pasākumi pulcina cilvēkus stāstīt par vietām, notikumiem, par profesionālo pieredzi. Savus profesionālos stāstus  stāstījuši bibliotekāri, plostnieki, dzelzceļnieki un celtnieki, bet tam visam cauri vijas stāsti par dzīvi Valmierā.

Krāču kakta stāstu ciklā notikuši 5 pasākumi, bet Kārlienas stāsti notiek reizi gadā Kārlienas pagalma svētku laikā (jau 3 reizes). Līču ciema stāsti pulcināja šobrīd jau izzuduša vissavienības kūrorta – sanatorijas “Līči” darbiniekus un ciematiņa iedzīvotājus. Pirms katra pasākuma tiek veikti izpētes darbi, stāstītāju apzināšana, intervijas ( t.s. lauka pētījumi), kas noslēgumā vainagojas ar notikumu, savedot kopā stāstītājus un klausītājus.

Vienlaicīgi darbojamies arī kā mentori un stāstīšanas tradīcijas uzturētāji mazās kopienās.

No 2015.gada maija reizi mēnesī arī Mazsalacas bibliotēkā pulcējas nedaudz vairāk par desmit pilsētiņas iedzīvotāju uz Mazsalacas stāstiem. Kopā nācēju pulks ir pastāvīgs, un ik reizi tiek izvēlēta tēma nākamjai stāstīšanas reizei, dodot aprakstu, iezīmējot izvērsumus un variantus. Katrs dalībnieks pārdomā savu stāstu vai meklē kādu, kas tādu varētu pastāstīt, noklausās, arī lasa, un pēc tam stāsta visiem kopas  dalībniekiem.

2015.gada oktobrī Kuldīgā notika UNESCO rīkota kultūras mantojuma radošajai komunikācijai veltīta konference, kurā tikām aicināti dalīties savā pieredzē ar publikāciju “No bibliotekāru stāstiem līdz Vidzemes stāstieku festivālam”.

Lai iepazīstinātu interesentus ar daudzveidīgām stāstniecības formām, dalītos pieredzē un mācītos, Latvijas Nacionālais kultūras centra organizētā Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas akcijas “Satiec savu meistaru” iedvesmoti, 2016.gada 2.aprīlī Oleru muižā (Rūjienas novads) pulcējās triju stāstnieku tīklu dalībnieki, lai iepazīstinātu interesentus ar daudzveidīgām stāstniecības formām, dalītos pieredzē un mācītos.

Kā sadarbības partneris Valmieras bibliotēka piedalās Vidzemes stāstnieku festivāla “Stāsti krēslā” organizēšanā, kad dažādi stāstīšanas pasākumi tiek piedāvāti interesentiem triju dienu garumā. Tradicionāli pirmās dienas notikumi norisinās bibliotēkā ar izbraukumiem uz izglītības iestādēm un pansionātiem. 

2015. gada festivālā Valmieras bibliotēkas rīkotie “Pilsētas stāsti” interesentus pulcināja Valmieras TIC telpās. Dažāda gadagājuma valmierieši atcerējās notikumus par pilsētas dedzināšanu, pēckara gadiem, Kārlienu un Krāču kaktu, pilsētas atjaunošanu, tiltu būvi un vēl arī dažu jautru atgadījumu.

II Vidzemes stāstnieku festivālā (2016) Bērnu apkalpošanas nodaļa rīkoja pasākumu “Toreiz mēs…”. Savukārt pasākumā “Spēlē spēlmani! Ziemeļvidzemes muzikantu stāsti” bibliotēka prezentēja muzikantu atmiņas, dzīvesstāstus, dzirdējām par muzicēšanu Valmierā un apkārtējos novados. Reizē ar “ieviņas” stāstiem (Vidzemes ermoņika),  izskanēja novadnieku dzīvie stāsti no Valmieras, Vaidavas, Mazsalacas un Rūjienas.

No 2016.gada decembra reizi mēnesī arī valmierieši pulcējas bibliotēkā uz stāstīšanas pasākumiem “Sildāmies stāstos”.