Novadpētniecība / Valmiera / Krāču kakta stāsti, 2013. gads (audio un video)

Krāču kakta stāsti, 2013. gads (audio un video)

Ar saviem atmiņu stāstiem par dzīvošanās pēckara Valmierā un Krāču kaktā dalās rakstnieks, scenārists, žurnālists Armīns Lejiņš. Mārīte Pētermane stāsta par ēdieniem, kurus gatavoja viņas vecmāmiņa, dzīvodama kopā ar ģimeni Krāču kaktā.

AUDIO

VIDEO

Aina Šica (Kalns Straumes ielā)

Andris Skalītis (Pēckara bērnība Krāču kaktā)

Biruta Aužele

Līgonis Bečers (Dūrēna papeles)

Līgonis Bečers

Līgonis Bečers (Kazu krāces)

Indra Bērziņa

Daina Ukasa (Autobusu šoferi)

Edvīns Ukass (Māju celtniecība Tālavas ielā)

Guntis Mastiņš (Krāču kakta zēni un sports)

Gvido Kurvītis (Kāpu iela)

Gvido un Inta Kurvīši (Kāpu iela)

Indra Bērziņa (Māja Pārgaujas ielā 1)

Tatjana Karro

Gvido Kurvītis

Līgonis Bečers (Peldvieta pie Krācītēm)

Guntis Mastiņš

Mārīte Pētermane (Kazas siera gatavošana)

Regīna Mestere

Pēteris Putniņš

Regīna Mestere (Tālavas iela)

Aina Šica, Mārīte Pētermane, Daina Ukasa

Andris Skalītis

Tatjana Karro (Cilvēki iekopj Krāču kaktu)

Edvīns Ukass