Novadpētniecība / Valmiera / Valmieras atjaunošana un celtniecība pēc II Pasaules kara / Arvīda Einberga atmiņas par celtniecību Valmierā

Arvīda Einberga atmiņas par celtniecību Valmierā

Dzimis 1940. gada 17. jūn. Valmieras rajona Rencēnu pagastā. 1959. gadā absolvējis Rīgas Celtniecības tehnikumu un iegūst tehniķa celtnieka kvalifikāciju. Pēc tehnikuma beigšanas līdz 1962. gadam – dienests padomju armijā.

No 1962. gada 31. dec. līdz 1990. gada 14. febr. strādā Valmiera 43. celtniecības pārvaldē. No 1963. līdz 1965. gadam –  par meistaru drenu cauruļu rūpnīcas “Lode” būvniecībā. No 1965. – 1970. gadam – zivju audzētavas “Salaca” (Limbažu raj. “Mērnieki”) kompleksa būvniecībā, ķieģeļu ražošanas ceha “Tūja” un kūdras ieguves ceha “Raki” būvniecībā.

A. Einbergs no 1970. līdz 1983. gadam strādā kā darba vadītājs vada Valmieras slimnīcas būvniecību, tai skaitā līdz 1975. gadam slinmīcas A un B korpusu (780 vietām) būvniecību, diagnostikas korpusa, ārstnieciskās fizkultūras zāles, katlu mājas, veļas mazgātavas un citu ēku būcniecību. Par šī projekta īstenošanu Arvīds Einbergs saņem Latvijas PSR Ministru padomes prēmiju. Vēlāk vada arī Valmieras slimnīcas poliklīnikas (850 apmeklētājiem dienā) būvniecību.

Šajā laika periodā vada arī Mazsalacas vidusskolas, lopu fermas Burtniekos (424 vietām) un degvielas uzpildes stācijas Rūjienā u.c. objektu būvniecību, kā arī Valmieras Gaļas kombināta rekonstrukciju.

No 1983. līdz 1990. gadam A. Einbergs ir Valmieras 43. celtniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks.

No 1990. līdz 1997. – vada Valmieras Drāmas teātra būvniecību – sākumā kā iecirkņa priekšnieks, bet no 1991. gada – kā SIA “Vendena” direktora vietnieks, direktors. No 1997. līdz 2009. gadam – pašvaldības uzņēmuma “Renete” (Rencēnu pag.) pārvaldnieks.

Avots:

Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918- 2018: 3 sējumos. 2. sējums, Būvniecība Latvijas PSR no 1945. līdz 1990. gadam/ sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. [Rīga]: [Grāmatas “Latvijas būvniecība 100 gados” fonds], 2018.- 85. lpp.

Arvīda Einberga apkopotās atmiņas par savu profesionālo darbību celtniecībā laika periodā no 1962. – 2009. gadam

Attmiņās minētas personas: Ojārs Rībenis, Viktors Lācis, Jānis Gredzens, Česlavs Lavrinovičs, Jānis Kalnbērziņš, Augusts Voss, A. Pavlovska, Raimonds Pauls.

Atslēgvārdi: Valmieras 43. celtniecības pārvalde, Valmieras celtniecība, Lodes drenu cauruļu rūpnīca, Salacgrīva, Mērnieku zivjaudzētava, Valmieras slimnīca, Valmieras poliklīnika, sabiedriskās talkas, Ozolu profesionāli tehniskā skola, Mazsalacas vidusskola, Burtnieki, Valmieras gaļas kombināts, G. Apiņa ielas dzīvojamais kvartāls, deviņstāvu mājas Valmierā, Gaujas iela, bērnudārzs “Sprīdītis”, partijas sapulces, Tautas fronte, Valmieras teātris, SIA Vendena, Rencēni.