Novadpētniecība / Valmiera / Valmieras atjaunošana un celtniecība pēc II Pasaules kara / Jāņa Cunska atmiņas par Valmieras 43. CP darbību

Jāņa Cunska atmiņas par Valmieras 43. CP darbību

Cunskis Jānis dzimis 1947. gada 8. okt. Cēsu apriņķa Jaunraunas pagastā. 1971. gadā absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu ar inženiera celtnieka kvalifikāciju Rūpniecības un civilās celtniecības specialitātē.

1974. gadā sāk strādāt Valmieras 43. celtniecības pārvaldē par meistaru, darba vadītāju un vecāko darba vadītāju. Laikā līdz 1977. gadam viņa vadībā tiek veikta Valmieras Gaļas kombināta (VGK) rekonstrukcija, dzīvojamo ēku būvniecība L. Laicena un G. Apiņa ielu rajonā, kā arī deviņstāvu ēku Gaujas ielā, bērnudārza “Sprīdītis” 280 vietām un vēl citu objektu celtniecība.

Laikā no 1977. – 1979. gadam strādā par Valmieras  43. CP galveno inženieri. Šajā laikā turpinās VGK rekonstrukcija –  izbūvēta saldētava (4000 t produkcijas uzglabāšanai) un katlu māja, būvētas Valmieras Stikla šķiedras rūpnīcas (VSŠR) ražošanas ēkas, dzīvojamās mājas u.c. objekti.

Pēc darba Cēsu celtniecības trestā 1984. gadā J. Cunskis tiek norīkots par Valmieras 43. CP priekšnieku un nostrādā šajā amatā līdz 1992. gadam. Turpinās darbi pie VGK gaļas pārstrādes ceha un sadzīves korpusa izbūves, tiek celtas Valmieras pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 11 000 m³ diennaktī. Tāpat turpinās VSŠR ražošanas korpusu celtniecība, būvēta Valmieras 2. vidusskolas, kā arī dzīvojamās ēkas Valmierā. 

Avots: Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918- 2018: 3 sējumos. 2. sējums, Būvniecība Latvijas PSR no 1945. līdz 1990. gadam/ sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. [Rīga] : [Grāmatas “Latvijas būvniecība 100 gados” fonds], 2018. – 84. lpp.

Jāņa Cunska atmiņas par Valmieras 43. Celtniecības pārvaldes darbību

Atslēgvārdi: Cunskis Jānis, celtniecība