Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Burtnieku apvienība / Baltijas ceļam – 30. Burtnieku novads

Baltijas ceļam – 30. Burtnieku novads

Burtnieku pagasta iedzīvotāju piedalīšanos akcijā “Baltijas ceļš” fimējis Aldis Kalcenavs. Burtnieciešiem bija iedalīts Valmieras – Rūjienas šosejas posms no Lizdēniem līdz Rencēniem. Videomateriāla oriģināls glabājās Burtnieku pagasta skolu vēstures muzejā. Muzeja krājuma veidotājs Anatolijs Kindzulis. Materiālu apzināja un sagatavoja Burtnieku pagasta bibliotēka (vad. Gunta Daļecka) Valmieras bibliotēkas novadpētniecības konkursam 2019 – “Baltijas ceļam – 30”.

Atslēgvārdi: Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku parks, Valmiera, Baltijas ceļš, Lāčplēša svētki, Rokopera “Lāčplēsis”, Trešā atmoda, Latvijas Tautas fronte

Personas: Dzintars Vītols, Ādolfs Varslavāns, Jānis Bikše, Uldis Millers, Laima Perova, Jānis Cars, Edīte Cara, Jevgenijs Perovs, Rainis Deičmanis, Ēriks Hānbergs, Edmunds Ozoliņš, Zenta Skrastiņa, Ilze Berklava, Zigurds Akots, Jānis Lucāns, Pēteris Zirnītis, Antons Kleinbergs, Marina Kosteņecka, Kristīne Berklāva, Mārīte Brasle, Irēna Laizāne, Jānis Amantovs, Artis Amantovs, Vita Vītola, Dace Vītola, Milda Vītola, Miervaldis Vītols, Ģirts Mārtiņsons, Milda Rugāja, Velga Mārtiņsone, Gaida Bikše, Elga Zariņa, Dace Berklāva, Guntars Krūmiņā, Laimonis Zālītis, Vēsma Zālīte, Tatjana Ogņeva.

Video materiāls par burtnieciešiem akcijā “Baltijas ceļš”.

Videofilmā redzamās personas: Ādolfs Varslavāns, Jānis Bikše, Uldis Millers, Laima Perova, Jānis Cars, Edīte Cara, Jevgenijs Perovs, Ilze Berklāva, Zigurds Akots, Kristīne Berklāva, Mārīte Brasle, Irēna Laizāne, Jānis Amantovs, Artis Amantovs, Vita Vītola, Dace Vītola, Milda Vītola, Miervaldis Vītola, Ģirts Mārtiņsons, Milda Rugāja, Velga Mārtiņsone, Gaida Bikše, Elga Zariņa, Dace Berklāva, Guntars Krūmiņā, Laimonis Zālītis, Vēsma Zālīte, Tatjana Ogņeva, Vilis Drillis, Valdis Dukulis, Rudīte Kleinberga, Armands Kleinbergs, Iluta Kleinberga, Iveta Kleinberga, Arvīds Daugulis, Māra Daugule, Inguna Tihomirova, Ieva Krišjāne, Agrita Bērziņa, Vitolds Baranovskis, Ādolfs Justs, Dace Krišjāne, Līga Daugule, Inga Eglīte, Natālija Ivanova, Dace Šnevele, Ilga Liepiņa, Vilis Stukuls, Aina Stukule, Andis Grīnbergs, Matīss Grīnbergs, Jānis Grīnbergs, Anna Tropa, Anatolijs Kindzulis, Dainis Platons

Prezentācija par Burtnieku pagasta iedzīvotāju piedalīšanos akcijā “Baltijas ceļš” (veidoja Burtnieku pagasta bibliotēkas vadītāja Gunta Deļecka).

Baltijas ceļam 30 Burtnieki

Materiālu apkopojums par rencēniešu dalību akcijā “Baltijas ceļš” (veidoja Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja Andra Auniņa).

Baltijas Brīvības ceļš