Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Burtnieku apvienība / Oļģerts Jostsons un viņa dzīves gājums. (RENCĒNU pagasts)

Oļģerts Jostsons un viņa dzīves gājums. (RENCĒNU pagasts)

  • Pievienots​: 20.10.2021.
  • Sagatavoja: Andra Auniņa
  • Organizācija​: Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

“1948. gada 9. septembrī Rencēnu ciemā dibinās lauksaimniecības artelis (l/a) “Zelta vārpa” – pirmā kopsaimniecība Rencēnu pagastā. Dibināšana sapulcē tiek pieņemti statūti, par priekšsēdētāju ieceļot Albertu Anšmitu. Divus mēnešus vēlāk, 1948. gada 29. novembrī Lizdēnu ciemā dibina l/a “Komunārs”.

1949. gada 7. aprīlī laikraksts «Cīņa» raksta: “Jauni vēji pūš pār Latvijas laukiem. Tie ir kolhozu pavasara vēji, kas latviešu zemnieku vēsturē atšķir jaunas, patiešām brīvas un skaistas lappuses”

1949. gada 31. decembrī Rencēnu pagasts tiek likvidēts un turpmāk ietilpst Valmieras rajonā. Vēlāk seko kolhozu apvienošanās un 1950. gada 27. jūlijā tiek dibināts kolhozs “Zelta druva”, kurš veiksmīgi darbojas līdz tā likvidācijai 1993. gada aprīlī.

Par kolhoza “Zelta druva” priekšsēdētāju 1962. gadā kļūst Oļģerts Jostsons, un viņa darbības laiks iezīmē kolhoza saimniecisko uzplaukumu. Jau vēlāk O. Jostsons kļūst par Valmieras Agrorūpnieciskās apvienības izpilddirektoru.

Plašāk skatīt:

OĻĢERTS JOSTSONS UN VIŅA DZĪVES GĀJUMS

Atslēgvārdi

Personas: A.Grīnvalds. Alberts Anšmits. Aldis Lūsis. Aldis Sippo. Aldonis Vēriņš. Andrejs Jaundzemnieks. Andris Dreimanis. Anna Jostsone. Antra Jostsone (arī Elstiņa). Armands Elstiņš. Arnolds Garais. Artūrs Beinerts. Artūrs Elstiņš. Augusts Pastors. Bernhards Dango. Digna Sippo. Eduards Jostsons. Elza Elstiņa. Emīls Balanda. Ērika Klapere. Glafira Jostsone. Ieva Sippo, Imants Goris. Ināra Kuple. Inese Jostsone (arī Sippo). Jānis Bebris. Justīne Balanda. Kalvis Elstiņš. Kristaps Elstiņš. Laimonis Pranka. Lidija Jostsone. Margrieta Jostsone. Mirdza Atlāce. Oļģerts Jostsons. Patriks Elstiņš. Rūdolfs Elstiņš. Tenis Ratnieks. Valentīna Jostsone. Viesturs Karlivāns. Zaiga Jostsone (arī Purmale).

Vietvārdi: Brenguļu pagasts. Bulduri. Burtnieku novads. ”Dūči”. Ēveles pagasts. Francija. Latvija. Liepāja. Lizdēnu ciems. Ļvova. Rencēni. Rencēnu ciems. Rencēnu kapi. Rencēnu pagasts. Rīga. Sauliešu ciems. Skulte. Šerburga. Tallina. Valmiera. Valmieras rajons. Cūku ferma “Sūņi”. Gūstekņu nometne Šerburgā. Filtrācijas nometne Ļvovā. Rencēnu skola.

Organizācijas: Alberta koledža. Brenguļu pamatskola. Bulduru Dārzkopības vidusskola. Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pagasta pārvalde. Ēveles pagasta pārvalde. Kolhozs “Zelta druva”. Kopsaimniecība “Draudzība. LLA. LU Ekonomikas un Vadības fakultāte. LLA Veterinārās medicīnas fakultāte. Lauksaimniecības artelis “Vienība”. l/a “Komunārs”. l/a “Ozols”. l/a “Vidzeme”. l/a “Zelta vārpa”. Lauksaimniecības artelis “Ziemeļblāzma”. LKP Valmieras rajona komitejas birojs. LVU Filoloģijas fakultāte. Rencēnu astoņgadīgā skola. Rencēnu ciema TDP izpildkomiteja. Rencēnu pamatskola.. RPIVA. Valmieras ciema kopsaimniecība “Lāčplēsis”. Valmieras pilsētas bibliotēka. Valmieras rajona Agrorūpnieciskā apvienība. Valmieras rajona darbaļaužu deputātu padome. Valmieras rajona izpildkomiteja. Valmieras rajona valsts sēklu inspekcija. Valmieras Valsts ģimnāzija. Valmieras 11 Varoņu komjauniešu vidusskola. Valmieras Viestura vidusskola.