Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Burtnieku apvienība / Padomju saimniecības «Burtnieki» direktors Arvīds Rihters. (BURTNIEKU pagasts)

Padomju saimniecības «Burtnieki» direktors Arvīds Rihters. (BURTNIEKU pagasts)

  • Pievienots​: 26.10.2021.
  • Sagatavoja: Gunta Daļecka
  • Organizācija​: Burtnieku pagasta bibliotēka

1941. gada februārī Burtnieku pagastā uz Latvijas agronomu biedrības saimniecības bāzes tiek izveidota padomju saimniecība “Burtnieki”.

Pēc II Pasaules kara saimniecības vadību uzņēmas Burtnieku lauksaimniecības skolas skolotājs Eduards Zaļums, kuru vēlāk atbrīvo, jo viņš neprot krievu valodu, bet varbūt arī negrib strādāt pēc jaunās varas prasībām. Pēc LPSR Lauksaimniecības ministrijas pavēles ar 1945. gada 11. novembri Burtnieku padomju saimniecībā par direktoru sāk strādāt demobilizētais Sarkanarmijas virsnieks ukrainis Viktors Morguns. 1948. gadā direktoru V. Morgunu, kā pieredzes bagātu saimniecības vadītāju, pārceļ darbā uz ministriju. 1948. gadā par direktoru sāk strādāt lopkopības speciālists, atvaļināts Sarkanarmijas majors Grigorijs Orlovs. Tā nu sanāk, ka direktors Orlovs nodaļu pārvaldniekus un galvenos speciālistus parasti izvēlas no demobilizēto padomju armijas virsnieku vidus.

1957. gadā par padomju saimniecības «Burtnieki» direktoru ieceļ saimniecības galveno veterinārārstu Arvīdu Rihteru, kura vadībā saimniecība piedzīvo gan ekonomisko izaugsmi, gan kultūras dzīves uzplaukumu. Vairāk lasīt:

PADOMJU SAIMNIECĪBAS «BURTNIEKI» DIREKTORS ARVĪDS RIHTERS

Par padomju saimniecības “Burtnieki” saimniecisko izaugsmi, ikdienas darbu un sasniegumiem Arvīds Rihters 1961. gadā plaši apraksta izdevumā:

PSKP XXII kongresu sagaidot

Atslēgvārdi

Vietvārdi: Burtnieki, Balvi, Rīga, Ilūkstes apriņķa Grīvas pilsēta, Cesvaine, Ventspils apriņķis, Madonas apriņķis, Karēlija, Bauskas apriņķa Iecava.

Organizācijas: Padomju saimniecība “Burtnieki”, Latvijas Agronomu biedrība, Centrālā Zemes ierīcības komiteja, Burtnieku divgadīgā lauksaimniecības skola, Cesvaines valsts ģimnāzija, Latvijas Universitāte,  Zemkopības ministrijas Veterinārais departaments, sporta biedrība „Vārpa”, pensionāru klubs «Atvasara».

Personvārdi: Arvīds Rihters, Anatolijs Kindzulis, Velta Vītola, Eduards Zaļums, Viktors Morguns, Grigorijs Orlovs, Pēteris Vilisters, Ivans Gološčapovs, S.Krasts, Kārlis Sebris, Ēvalds Ezerietis, Meta Rudzīte-Rihtere, Laimonis Zālītis, Ilga Liepiņa, Ruta Roķe, Andrejs Kursītis.