Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Burtnieku apvienība / Teātra spēlēšanas tradīcijas Burtnieku pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Burtnieku pagastā

  • Pievienots: 23.10.2018
  • Sagatavoja: Gunta Daļecka
  • Organizācija: Burtnieku pagasta bibliotēka

Prezentācija sniedz ieskatu teātra spēlēšanas tradīcijās Burtnieku pagastā 20. gs. 50.-70. gados. Briedes skolas pārziņa E. Roķa rakstītajā hronikā vēstīts, ka ik gadus Burtnieku skolēnu vakaros tiek spēlēta kāda ludziņa. Vēlāk šo tradīciju turpina Burtnieku Ausekļa skola, kurā katru gadu ar skolēniem tiek iestudētas vairākcēlienu lugas: Sudrabu Edžus “Dullais Dauka”, A. Upīša “Sūnu ciema zēni”, A. Brigaderes “Maija un Paija”, ”Sprīdītis”. Režisoru darbu paveic skolotāji, pie tērpu gatavošanas strādā vecāki. 

Arī pieaugušie pēc II Pasaules kara aktīvi realizē dažādu autoru lugu iestudējumus.

Teātra spēlēšanas tradīcija Burtnieku pagastā 50.- 70. gados Publikācija: Burtnieciešu Skroderdienām Silmačos- jau 60 gadu

Atslēgvārdi

Vietvārdi: Burtnieki, Balvi, Rīga

Organizācijas: Burtnieku pagasts, Burtnieku pagasta Briedes skola, Burtnieku Ausekļa skola, Burtnieku kultūras nams, Padomju saimniecība “Burtnieki”

Personvārdi: Ernests Roķis, Edgars Luste, Milda Drēziņa, Irēna Līviņa, Līga Zeldere, Ilmārs Polis, Ruta Apsīte, Valdis Zvirgzdiņš, Gunārs Drēziņš, Jānis Lūsis, Anatolijs Kindzulis, Zigrīda Židova, Marta Liepiņa, Guna Millere, Lauma Lūse, Voldemārs Dūnis, Velta Vītola, Arvīds Židovs, Anna Pommere, Jānis Devītis, Ilga Liepiņa, Edgars Sīlis, Staņislavs Butkēvics, Valdis Liepiņš, Pēteris Ērmuiža, Dzintars Vītols, Jānis Bikše, Marta Liepiņa, Hedviga Kļaviņa