Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Burtnieku apvienība / Teātra spēlēšanas tradīcijas Matīšu pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Matīšu pagastā

  • Pievienots: 23.10.2018
  • Sagatavoja: Agita Zalte
  • Organizācija: Matīšu pagasta biliotēka

Prezentācija dod ieskatu teātra spēlēšanās tradīcā Matīšu pagastā laika periodā no 1896. gada līdz 1940. gadam.

Teātra spēlēšana Matīšos saistāma ar Brīvbibliotēkas biedrības izveidošanu 1896. gadā. Tās kurators Bauņu pagasta skrīveris Jānis Vintēns no Bucēm (1860.- 1900.) Par labu biedrībai tiek organizētas teātra izrādes, ko vada Tenis Svecīte (1846. – 1929.) no Pintēm. Pat savā mājā Pintē viņš iekārtojis istabu izrādēm, bet galvenokārt tiek spēlēts baznīcas kroga augštāvā, kas tādam nolūkam kalpo jau no 1878. gada. Pirms matīšniekiem tur jau spēlējuši burtniecieši un jaunburtniecieši, aktieru vidū arī vēlākie Matīšu draudzes skolas skolotāji Kārlis Stakle un Kārlis Zariņš. 

Vairāk:  

Teātra spēlēšana Matīšos

Atslēgvārdi:

Personas: Briedis J., Brizovska Elza, Brizovskis Hermanis, Buiva K., Deruma Anna, Dreika Jānis, Dzelme Nikolajs, Eglītis Jānis, Grīvnieks Eduards, Junge J., Lācis Arturs, Leinasare Irma, Liepiņš Ernests, Martinsons Jānis, Meijere Emma, Oļļe Velta, Ozola Vilma, Pētersons Hermanis, Pidriķis Verners, Priedīte Lilija, Pušpure Anna, Pūce Augusts, Sīlis Edgars, Stakle Kārlis, Stammers Fricis, Svecīte Tenis, Šmite Milda, Teikmanis Tālivaldis, Teikmane Marga, Vintēns Jānis, Zariņš Kārlis

Organizācijas: Matīšu brīvbibliotēkas biedrība, Matīšu brīvbibliotēka, Matīšu draudze, Pintes, Pučurgas pagastskola, Matīšu dramatiskā kopa, Matīšu pašdarbnieku teātris, Matīšu dramatiskais pulciņš, Matīšu kultūras nama amatierteātris

Vietvārdi: Matīši, Matīšu ciems, Bauņu pagasts, Bauņi, Buces, Jaunburtnieki, Vīteļi, Jēkabkalns