Valmieras pagasta bibliotēka

  • Pievienots: 26.10.2020.
  • Sagatavoja: Anta Bukava
  • Organizācija: Valmieras pagasta bibliotēka

Atslēgvārdi

Organizācija: Valmieras pagasta bibliotēka, Valmieriešu izglītības biedrība, Valmieras pagasta nams, Valmieras pagasta biedrība, Baložu skola, Valmieras Viestura pamatskola, Valmieras pagasta izglītības biedrība, Valmieras pagasta 1.bibliotēka, Valmieras pagasta 2.bibliotēka, Valmieras pagasta kultūras veicināšanas biedrība, Valmieras ciema padome, Ausekļa ciema padome, SCO klubs, Valmieras rajona centrālā bibliotēka

Personvārdi: Pēteris Krumberģis, Hermanis Enzeliņš, Matīss Kaudzīte, J. Graudiņš, H. Jekalis, Augusts Reinerts, Hermanis Pāvuls, Valija Devīte, Mirdza Pone, Velga Krile, Mārita Kukjāne (Kalniņa), Anna Virse, Valija Ceriņa, Silvija Balode, Marianna Jakoviča, Maija Korņējeva (Galzone), Valija Poļanska, Aleksandrs Pelēcis, Andris Briedis, Jānis Daliņš

Vietvārdi: Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmiera, Vairogi, Eglaines, Pilāti, Valmieras ciems, Bērzaines ciems, Ķelderleja

Valmieras pagasta bibliotēkas vēstures lappuses

Pirmās ziņas par bibliotēkas pastāvēšanu saistās ar jaunlatvieša Pētera Krumberģa (1823. – 1880.?) darbību. P. Krumberģis vairāk kā 20 gadus ir Valmiermuižas skrīveris un rosīgs vietējās sabiedriskās dzīves organizētājs. H. Enzeliņš grāmatā Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē raksta: “ Pēc tam, kad Rīgā 1868. g. uzvests Žūpu Bērtulis, arī valmierieši Valmieras pagastnamā 1871. g. 24. oktobrī uzved lugu “Pašaudzināts”. Atlikums par labu bibliotēkas iegādāšanai.”

Vairāk:

Valmieras pagasta bibliotēkas vēstures lappuses