Vecates pagasta hronika

  • Pievienots: 11.03.2024
  • Sagatavoja: Agita Lapsa
  • Organizācija: Valmieras bibliotēka

Vecates pagasta hronika satur īsu pagasta ģeogrāfijas raksturojumu, robežu, ūdeņu un ceļu tīklu aprakstu, minot atsevišķas saimniecības, dzirnavas un krogus. Sniedz ieskatu Vecates muižas īpašnieku un pārvaldnieku virknē, plašāk aplūkojot ziņas par Nikolaju Zīversu un muižas pārvaldnieku Vulfu. Tāpat aprakstīta vaku zemes pārdošana Vecates pagastā, neminot konkrētas sētas.  Atzīmēta skolu, nespējnieku patversmes, pašpārvaldes ēku un tiltu celtniecība, kā arī sniegtas ziņas par pagastā dibinātajām biedrībām. Plašāk skatītas sabiedriskās dzīves norises Latvijas brīvvalsts laikā. Rokrakstā atrodami divi pagasta tiesas protokolu noraksti, tulkoti no vācu valodas (1835. un 1847. gads). Tekstu noslēdz neražas gadu apraksts.

 Vecates pagasta hronika, domājams, tapusi laika periodā no 1936. līdz 1940. gadam. Materiāla apjoms – 30 rokraksta lapas ādas iesējuma kodeksā. Teksta autors nav zināms. Hronikas autora stils vairāk poētisks, nekā lietišķs.

Oriģināls glabājas Ivara Kandavnieka personīgajā arhīvā.

ATSLĒGVĀRDI

Vietvārdi: Valmieras apriņķis, Vecates pagasts, Sēļu pagasts, Braslavas pagasts, Skaņkalnes pagasts, Bauņu pagasts, Burtnieku baznīca, Mazsalaca, Valmieras – Matīšu – Braslavas – Mazsalacas lielceļš, Jaunates pagasts, Jaunates muiža, Vecates muiža, Attes vaka, Burtnieku pilsnovads, Moku vieta, Kaugurmuiža, Vecates pagastnams, Vecates – Rūjienas ceļš.

Mājvietas: Vecmellūži, Saulītes, Žērbele, Rebele, Sautēni, Breiči, Stagari, Ķupji, Jaundūmi, Vecvētras, Jaunkleiņi, Ventes, Krustiņi, arī Kuņņi (Braslavas pag.), Baltais [krogs], Rimeika, Ellīte [krogs], Pēkšēni (Mazsalacas pag.), Cēlēnu ūdensdzirnavas.

Dabas objekti, ūdeņi: Mugurupīte, Sēdus kalns, Salaca, Burtnieku ezers, Ķiruma ezers, Vecupe, Riņņu kalniņš, Ķirele, Lekšupīte, Lielais purvs, Lielpēteri, Seda.

Personas: Zviedrijas ķēniņš Gustavs Ādolfs, Axel Oxenstiern (Aksels Uksenšerns), Krievijas ķeizariene Elizabete, gvardes majors Matvejevs, landrāts Kārlis Gustavs fon Patkuls, Joahims Jānis Zīverss, Georgs Joahims fon Zīverss, Emīlija fon Zīverss (dzimusi Krīdener), barons Vulfs, Nikolajs fon Zīverss, Johans Millers Siegvalds, Kārlis Siegvalds, H. Endzeliņš, J. Dzelzītis, Mārtiņš Kalniņš, Kauliņš, Mazsalacas draudzes mācītājs A. Skrodels, būvuzņēmējs Pēteris Plūme, inženieris Bērziņš, Matīšu draudzes mācītājs Vinters, Meļķis Priede, mākslinieks Jānis Saukums, agronoms prof. Dr. Paulis Lejiņš, agronoms Dr. Jānis Apsītis, Kārlis Apsītis, pedagogs Arnolds Treimanis, Ādams Lejiņš, Pēteris Pētersons, Kārlis Ritmanis, Kārlis Treimanis, Lībis Beirots, J. Birģelis,  Jānis Pētersons, Jēkabs Apsītis, Lībe Niedrītis, Kārlis Purmalis, Meļķis Ore, Tenis Alksnis, Vecates muižas pārvaldnieks V.Jēgers.

Iestādes, organizācijas: Vecates pagasta nespējnieku patversme, Mazsalacas draudze, Vecates pagasta valde, Matīšu draudze, Vecates telefona centrāle, Vecates bibliotēka, Vecates pagasta gruntnieku [biedrība], Vecates savstarpējās ugunsapdrošināšanas biedrība, Vecates lauksaimniecības kuļmašīnas sabiedrība, Vecates lauksaimniecības biedrība, Vecates pārraudzības biedrība, Latvijas Aizsargu organizācijas Vecates nodaļa, Vidzemes bruņniecība.

Vecates pagasta hronika