Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Kocēnu apvienība / Alfrēds Vinters – Valmieras rajona Leņina kolhoza priekšsēdētājs 1965. -1988. (KOCĒNU pagasts)

Alfrēds Vinters – Valmieras rajona Leņina kolhoza priekšsēdētājs 1965. -1988. (KOCĒNU pagasts)

  • Pievienots​: 26.10.2021.
  • Sagatavoja: Aiva Zirne
  • Organizācija​: Kocēnu pagasta 1. bibliotēka

Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju kolhozi saistās ar nepatīkamām pagātnes atmiņām, tomēr bija arī izņēmumi – daži bagāti kolhozi, kas, saimnieciska priekšsēdētāja vadīti, kļuva par bagātiem daudznozaru uzņēmumiem, spēja pat padomju laikos saimniekot ar jēgu un vērienu. Viens no tādiem bija arī Ļeņina kolhozs Valmieras rajonā.

1947. gadā Valmieras rajona partijas komitejas uzdevumā sāk veidoties pirmie kolhozi. Par Ļeņina kolhoza dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1947. gada 23. decembris, kad Kocēnu ciema izpildkomitejā kopā sanāk divdesmit zemnieku ģimenes un izveido saimniecību ar nosaukumu “Gaujmalieši”, kas arī ir pirmais lauksaimniecības artelis Valmieras apriņķī. Jau krietni vēlāk – 1965. gadā Valmieras rajona Ļeņina kolhoza vadība tiek uzticēta Alfrēdam Vinteram. Tieši A.Vinters turpmākajos 24 gados, līdz pat 1988. gadam, ar prasmīga uzņēmēja roku vada saimniecību, kura pamatoti tiek uzskatīta par kolhozu pirmrindnieku. Par to plašāk:

ALFRĒDS VINTERS – VALMIERAS RAJONA ĻEŅINA KOLHOZA PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1965. -1988.

Atslēgvārdi

Personas: Alfrēds Vinters, Gunivaldis Ziemelis, Viktors Sameļevskis, Jānis Spoģis, Ilmārs Lāzo, Jānis Miķelsons, Johanna Orlova, Jānis Jansons, V. Ķīse, Gundars Kleinbergs, Edvards Tomsons, Artūrs Miķelsons, Gustavs Apinis.

Organizācijas: Ļeņina kolhozs, kolhozs “Dikļi”, Kocēnu astoņgadīgā skola, kolhozs “Vaidava”, kolhozs “Kopsolis”, vīru koris “Baltie bērzi”, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Valmieras labības pieņemšanas punkts, LPSR Augstākā Padome, žurnāls “Zvaigzne”, SCO, Kocēnu ciema izpildu komiteja, lauksaimniecības artelis “Gaujmalieši”, SIA Kocēni.

Vietvārdi: Valmieras rajons, Saldus rajons, Kocēni, Dikļu ciems.