Bērzaines pagasta bibliotēka

  • Pievienots: 26.10.2020.
  • Sagatavoja: Antra Paegle
  • Organizācija: Bērzaines pagasta bibliotēka

Atslēgvārdi

Vietvārdi: Jaunburtnieku pagasts, Bērzaines pagasts, Bērzaine, Skundriķis, Ozoli, Ievāji, Kauliņi, Valmiera, Rūjiena, Rencēni, Dikļi, Lode, Kauliņi, Vākšēni, Valmieras rajons

Personvārdi: Miervaldis Rēvalds, Jānis Modrinš, Rēvalds, Jēkabs Renfelds, Regīna Šalte, Maija Bērziņā (Reinvalde), Laimdota Ruģēna, Viesturs Vējš, Andris Rugēns, Arnolds Auziņš, Alnis Auzins, Arvīds Ulme, Mikus Frišfelds, Jānis Lārmanis, Daina Sirmā, Aivars Kangars, Santa Marija Vilne, Aina Jansone, Ineta Meimane, Imants Liepinš, Mihails Ignats, Vitauts Staņa, V. Podnieks. Aina Šamšele (Mežavilks), Leontīne Mangale, Astra Pundiņa. Aleksejs Koziņecs

Organizācijas: Kultūras fonds, Kultūras fonda bibliotēka, Bērzaines bērnudārzs/sākumskola, Jaunburtnieku pamatskola, Bērzaines pagasta bibliotēka, Jauburtnieku pagasta bibliotēka, Bērzaines ciema bibliotēka, Bērzaines vecmāšu feldšeru punkts Sieviešu apmācības un kultūras centrs ”Sonore”, TELIA, Latvija, Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”, Bila un Melindas Geitsu fonds

Bērzaines pagasta bibliotēkas vēsture

No Jaunburtnieku pagasta padomes 20. novembra 1922. gada sēdes protokola Nr. 699  uzzinām, ka:

“Pagasta padomei tiek ziņots Kultūras fonda uzaicinājums no 15.09.1922. gada Nr. 90 dot norādījumam un darbības raksturojamam par pagasta kulturelām organizācijām, kuras varētu un gribētu uzņemties ierīkojamās bibliotēkas vadību.”

Padome apsprieda šo jautājumu un, lai veicinātu ārpusskolas izglītību, kā arī lai ierosinātu sabiedrisko dzīvei pagastā, ļoti vēlas, kad tiktu bibliotēka pagastā ierīkota. Šāda pasākuma trūkums pagasta sabiedrībai stipri sajūtams, jo tuvākajā apkārtnē publiskas bibliotēkas nepastāv, un paredzēt lielākas zummas (summas) pagasta budžetā bibliotēkas ierīkošanai nav iespējams, jo pagasts sastāda visai mazu vienību (35 mājas). Tā kā pagastā nepastāv arī nevienas kulturēlas organizācijas, tad padome lūdz Kultūras fonda domei savas ierīkojamās bibliotēkas vadību uzticēt pagasta valdei. 1923. gadā 20. martā pilnvaro Miervaldi Rēvaldu Rīgā saņemt piespriestās Kultūras fonda grāmatas un parakstīt Kultūras fonda bibliotēkas noteikumus. Darbvedis atgriežas mājās ar 503 grāmatām kopsummā par 433 Ls un 84 santīmi. Tā paša gada 22. oktobrī saņem vēl papildus 42 sējumus, par Ls 68.40. Bibliotēku iekārto Jaunburtnieku pagasta namā “Skundriķi” (celta 1906. gadā), atsevišķā istabā. Par bibliotēkas pirmo pārzini ieceļ Jaunburtnieku pagasta darbvedi – rakstvedi Jāni Modriņu Rēvaldu.

Vairāk: 

Bērzaines pagasta bibliotēkas vēsture

Lasīt arī:

V. Podnieks. Bibliotekāre Aina Mežavilks Maija Reinvalde. Mana pirmā darba vieta – Bērzaines ciema bibliotēka