Kocēnu pagasta 1. bibliotēka

  • Pievienots: 27.10.2020.
  • Sagatavoja: Aiva Zirne
  • Organizācija: Kocēnu pagasta 1. bibliotēka

Atslēgvārdi

Personas: Mārcis Āboliņš, Ludvigs Gulbis, Gaida Dzirne, Valerija Ozola, Alda Rateniece, Dace Blāķe, Māra Siliņa, Ināra Skrebe, , Z. Fokrote, Dz. Bluķe, G. Liepiņa, V. Tolēns, M. Bukava, Dz. Straume, M. Birze, J. Bērziņš, Skraustiņa, Tiltiņa, Tomsone.

Vietvārdi: Valmieras aprinķis, Kokmuižas pagasts, Dravnieki, Valmieras rajons, Kocēnu ciems, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Rieviņas, Beites, Valmiera, Aloja, Smiltene, Rūjienas, Valka.

Organizācijas: Koku Izglītības biedrība, Dūķeru pamatskola, Kultūras fonds, Kultūras fonda bibliotēka, Kokmuižas pagasta aizsargu nodaļa, Rīgas kultūras un izglītības tehnikums, Ļeņina vārdā nosauktais artelis, Ļeņina kolhozs, Padomju saimniecība “Tožas”, Kocēnu ciema klubs, Kocēnu ciema bibliotēka Nr.1., Kocēnu astoņgadīgā skola, Kultūras universitāte.

Kocēnu pagasta 1. bibliotēka: ieskats bibliotēkas tapšanas un darbības vēsturē 1923 – 1990)

Ziņas par bibliotēkas aizsākumu un pirmajiem darbības gadiem atrodamas Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos, sākot no 1923. gada, laikā, kad tiek reģistrēta “Koku Izglītības biedrība”. Biedrības statūtos tiek noteikts, ka tā atver tautas namus, klubus, teātrus, muzejus, lasītavas saskaņā ar pastāvošiem likumiem biedrību lietās.

1923. gada 9. septembrī Koku Izglītības biedrības ārkārtējā biedru sapulcē, kura notiek Koku pagasta namā, dienas kārtības 3. punkts ir biedrības bibliotēkas dibināšanas lieta. Sapulce vienbalsīgi nolemj 1923. gada 23. septembrī sarīkot teātra izrādi ar tai sekojošu Puķu balli biedrības lasītavas nodibināšanas labā.

Vairāk: 

Kocēnu pagasta 1.bibliotēka: ieskats bibliotēkas tapšanas un darbības vēsturē

Lasīt arī:

Koku izglītības biedrības sēdes protokols Nr.1/1925: dienas kārtībā arī bibliotēkas lieta Kocēnu ciema bibliotēkas inventarizācijas akts, 1952. gads