Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Kocēnu apvienība / Nozīmīgas personības BĒRZAINES pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam

Nozīmīgas personības BĒRZAINES pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam

  • Pievienots​: 27.10.2021.
  • Sagatavoja: Antra Paegle
  • Organizācija​: Bērzaines pagasta bibliotēka

1949. gadā 23. februāri var uzskatīt par datumu, kad tika uzsākta piespiedu kolektivizācija un izveidojās kolhozs “Bērzaine”. Kolhoza teritorija stiepās līdz Briedes upei. Sākuma apvienojās 23 zemnieku saimniecības. Kolhoza kantoris atradās “Muižniekos”. Par priekšsēdētāju tika ievēlēts Vilhelms Blūms, kolhoza valdē ievēlē Eduardu Poli, Voldemāru Fogeli, Augustu Ozolu, Arnoldu Ijābu. Martā kolhozā iestājās vēl 38 darba zemnieki. Aprīlī par kolhozniekiem kļūst 31 darba zemnieks un 7 bezzemnieki.

1949. gada 2. aprīlī Jaunburtnieku ciemā tika izveidots otrs kolhozs “Aizupe”, kurš atradās aiz Briedes upes un kurā apvienojās 25 zemnieki. Kantoris atradās “Lejasbimberu” mājās. Pēc gada kolhoza cilvēkus sadalīja divās brigādēs. 1950. gada 24. aprīļa sapulcē nolēma, ka darba dienu sāk plkst. 6 no rīta, no 8.30 – 9.00 brokastu laiks, no 12.00 – 14.00 pusdienas laiks, no 17 līdz 17.30 īsas atpūta un darba dienas beigas 21.00. Šajā kolhozā bija jāievēro stingra disciplīna un kavējumi nebija pieļaujami. Plašāk Antras Paegles veidotajā apkopojumā:

NOZĪMĪGAS PERSONĪBAS BĒRZAINES TERITORIJAS SAIMNIECISKAJĀ ATTĪSTĪBĀ LAIKA PERIODĀ NO 1945. – 1991. GADAM

1953. gada sižets kinožurnālā “PADOMJU LATVIJA” Nr.34 par kolhozu miljonāru, Valmieras raj. k/s “Bērzaine” (skatīt no 2:20 – 4:02 min)

Atslēgvārdi

Vietvārdi: Jaunburtnieki, Sternhofa, Bērzaine, Latvijas PSR (Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika), Vācija, Amerika, Austrālija, Muižnieki, Padomju Krievija, Zilūzis, Kreilis, Zaltiņi, Aizupe, Lejasbimberis, Rūsas, Līči, Baļļas, Ķeizars, Vākšēns, Valmieras rajons, Dzelzkaļi, Lielvīkulis, Purmalis, Ludzēns, Matīšu kolhozs, Upeslīči, Tumši, Sigulda, Jaunzēmeles, Burtnieks, Vītelis, Kauliņš, Kreilis, Zvaigznītes,

Personvārdi: Vilhelms Blūms, Eduards Polis, Voldemārs Fogelis, Augusts Ozols, Arnolds Ijābs, Jānis Ragainis, Eduards Upats Pēteris Loks, Paulis Upats, Austra Skrastiņa, Regīna Ragaine (Kezika), Aina Ragaine, Maiga Laiviņa, Vera Ozola, Modris Grūslis, Paulīne Upīte, Ņina Krankele, Marija Vorfomolejeva, Jēkabs Martinovs. Jāzeps Grāveris, Juris Štrauhs,Roberts Bernis, Jānis Jansons,Sergejs Krutovs, Jevgeņijs Jansons, Antonija Grūsle,Vita Sapronova, Maija Riba, Anda Krolle, Lidija Jerkina, Eduards Klanis, Jānis Lejiņš, Guna Purmale, Antons Kravalis, Harijs Seržāns, Antons Rengelis Gaidis Doķis, Jānis Bergs, Jānis Bundulis, Jānis Ozols, Jānis Siliņš, Pēteris Mežavilks, Marija Saule, Ilgonis Rozenbergs, Uldis Riklāvs, Juris Razminovičs, Velga Ragaine, Anda Kundziņa, Dzidra Lietiņa, Rita Rengele, Sarmīte Berga, Leontīne Mangale, Vilma Poriņa, Aija Kazāka, Helga Diura, Gundars Klenbergs, Pēteris Liepiņš, Laimonis Čika, Valdemārs Ezerkalns, Ilga Laķe, Daina Kokka, Kārlis Maskavičs, Gaida Šķēle, Jānis Kalnbērziņš,Kārlis Ozoliņš.

Organizācija: Latviešu SS brīvprātīgo leģions, Latvijas Komunistiskā partija, laikraksts ”Cīņa”, Ozolu profesionāli tehniskā arodskola, Valmieras koncentrācijas nometne, Rīgas centrālais tirgus, Valmieras lauksaimniecības skola, MTS (Mašīnu – traktoru stacija), Patentu valde, p/s “Burtnieki”, Latvijas PSR Augstākā padome.