Zilākalna pagasta bibliotēka

  • Pievienots: 27.10.2020.
  • Sagatavoja: Sarmīte Krūza
  • Organizācija: Zilākalna pagasta bibliotēka

Atslēgvārdi

Personas: J.Ruško, H. Haķko, Ilga Rozīte, R. Ābeltiņa, Anita Burceva (tagad Stiere), Sarmīte Krūza, Agita Draguna, Inga Gaile, Ieva Melgalve, Edvīns Raups, Andris Zeibots, Tamāra Skrīna, Juris Helds, Viks, Andris Briedis, Zilākalna Marta, Olga Golubeva, Anna Buile, Anita Žogla, D.Ļeskina, Viktors Rudzinskis, Marina Kosteņecka

Iestādes, organizācijas, biedrības: Kūdras uzņēmums “LIELAIS”, Kūdras fabrika “LIELAIS”, Kūdras fabrika “ZILAISKALNS”, Valsts Zilākalna kūdras fabrika, Zilaiskalna ciems, Zilākalna ciemats, Valmieras rajona kūdras fabrikas “ZILAISKALNS” arodbiedrības bibliotēka, Valmieras rajona Padomju saimniecības “Tožas” bibliotēka, Zilaiskalna ciemata bibliotēka, Zilākalna pagasta bibliotēka, Zilaiskalna ciemata izpildkomiteja, kūdras fabrikas “Lielais” klubs, Zilaiskalna astoņgadīgā skola, Zilākalna slimnīca, Zilaiskalna bērnudārzs, Zilākalna sākumskola, Valmieras novada dome, Kocēnu novada dome, Zilākalna pagasta pārvalde, Senioru nams “Zilaiskalns”, Z-tornis, Zilākalna pasta nodaļa, interešu grupa “Dāmu klubiņš

Vietvārdi: Zilaiskalns, Sēļi, Bērzaine

Zilākalna pagasta bibliotēkas vēstures lappuses

Par Zilākalna bibliotēkas darbības sākumu uzskatāms 1961. gads, kad tika apvienota Valmieras rajona kūdras fabrikas “Zilaiskalns” arodbiedrības bibliotēka ar Valmieras rajona padomju saimniecības “Tožas” bibliotēku. Bibliotēkas dibinātājs ir Zilaiskalna ciemata izpildu komiteja priekšsēdētāja J. Ruško vadībā. Sīkāku izklāstu par bibliotēkas dibināšanu var lasīt ilggadējās bibliotekāres Ilgas Rozītes atmiņu stāstā.

Bibliotēkas pastāvēšanas laikā lielākais lasītāju skaits bijis 1987. gadā – 572 lasītāji. Vislielākais grāmatu krājums bijis 1993. gadā – 22651 vienība.

No ciemata pirmssākumiem līdz 20. gs. 90 – to gadu vidum latviešu valodā runājošo iedzīvotāju skaits ir bijis mazāk kā puse, tāpēc bibliotēkas apmeklētāju vairums bija krievu valodā runājošie.

Vairāk:

Zilākalna pagasta bibliotēkas vēstures lappuses 

Lasīt arī: 

Zilākalna ciemata bibliotēkas darba rādītāji 1962. gadā