Skaņkalnes pagasta bibliotēka

  • Pievienots: 23.10.2020.
  • Sagatavoja: Ieva Bāliņa
  • Organizācija: Skaņkalnes pagasta bibliotēka

Atslēgvārdi

Bibliotēku vēsture, bibliotēku darbība

Personas: Eduards Rusmanis, Ausma Unte, Augusts Zaļaiskalns, Marta Grabe, Austra Pedere/Krepša, Laimdota Ķūrēna, Jānis Rasa, Inta Virgīnija Gailuma, Velta Kārkliņa, Ilze Baumane/ Krūmiņa, Rasiņa Apsīte, Daina Grāpe/ Prauliņa, Anita Kaužēna, Inita Jurgenberga/ Prauliņa, Gunta Strada, Māra Perse, Daiga Rokpelne, Ieva Bāliņa, Iveta Priedīte, Valija Ceriņa, Daina čākure, Lija Blūma, Maija Reinvalde, Rūta Lepiksone,L. Ķirse, Anita Liepiņa, Anita Strokša, Gunta Zeme, Hedviga Inese Podziņa, Iveta Jātniece, Daina Auzāne, Nellija Nurmika, Vija Meikule, Vija Gādiga, Zane Berga, Gunita Penka, Aija Kārkliņa, Juris Hiršs, Otto Ozols, Aivars Ustups, Ilze Laizāne, Agrita Putniņa, Gunārs Zunda, Kārlis Rokpelnis, Daiga Urbanoviča, Inese Kļaviņa, Svetlana Perse, Inese Grandāne, Dzintars Plūme, Kristīne Kalvāne

Organizācijas: Kultūras fonda bibliotēka, Skaņkalnes pagasta padome, Skaņkalnes pagasta bibliotēka, Skaņkalnes ciema bibliotēka, Valmieras bibliotēkas 29. filiāle, Mazsalacas pilsētas bibliotēka, Mazsalacas Kultūras centrs, Burtnieku pagasta bibliotēka, Mazsalacas bērnu bibliotēka, Vecates pagasta bibliotēka, Ramatas pagasta bibliotēka, Staiceles pilsētas bibliotēka, Mērnieku bibliotēka, Ainažu pilsētas bibliotēka, Svētciema bibliotēka, Salacgrīvas pilsētas bibliotēka, Salacas baseina bibliotēku apvienība “Salacas bibliotēkas”

Vietvārdi: Pagastmāja, Skaņkalnes pagasts, Skulberģi, Skaņkalne, Mazsalaca, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Valmieras rajons, Salaca

Skaņkalnes pagasta bibliotēkas vēsture

1896. gada 9. oktobra laikrakstā “Dienas Lapa” ir ziņas no Skulberģiem par bibliotēkas dibināšanu pagastā: “Tautas bezmaksas bibliotēkām sāk arvien vairāk piegriezt vērības. Arī mēs skulberģieši nospriedām uz Viņu Ķeizarisko majestātu kronēšanas dienas piemiņu pagasta namā dibināt bezmaksas bibliotēku, priekš kura mērķa vispirms ieņemt no katra nodokļu maksātāja pa 15 kapeikām. Vajadzīgie statūti jau sastādīt un iesniegti valdībai dēļ apstiprināšanas. Arī laikrakstu lasīšanā skulberģieši diezgan čakli. Mūsu diezgan mazajā pagastā ar kādiem 280 nodokļu maksātājiem pa pastu saņemam gandrīz katrās no mūsu 34 mājām pa eksemplāram avīžu”. Diemžēl, par tālāko šās bibliotēkas likteni, informācijas nav.

Pirmās ziņas no Latvijas Valsts vēstures arhīva fondiem: “1927. gada 28. maijā notiek Skaņkalnes pagasta padomes sēde, izraksts no sēdes protokola Nr. 6., 7. paragrāfa – darba kārtības punkts – Kultūras fonda bibliotēkas ierīkošana. Darbvedis ziņo: ”Tā kā pagastā kulturelas organizācijas vēl nav nodibinātas, kas varētu uzņemties bibliotēkas vadību un pagastā bibliotēkas ne arī lasāmgalda nav, ir lūgums padomei uzņemties bibliotēkas vadību.” Tiek nolemts: lūgt Kultūras domi ierīkot šai pagastā Kultūras fonda bibliotēku un uzņemties šīs bibliotēkas vadību. 1927. gadā šis izraksts un padomes lēmums, uzņemties bibliotēkas vadību kopā ar lūgumu piešķirt un ierīkot pagastā Kultūras fonda bibliotēku, tiek nosūtīts Valsts bibliotēkai.”

Vairāk:

Skaņkalnes pagasta bibliotēkas vēsture