Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Naukšēnu apvienība / Baltijas ceļam – 30. Naukšēnu novads

Baltijas ceļam – 30. Naukšēnu novads

Atmiņas par Naukšēnu novada iedzīvotāju piedalīšanos akcijā “Baltijas ceļš” apkopoja Naukšēnu pagasta bibliotēka (vadītāja Sarmīte Praudiņa).

Materiāls:

“Baltijas ceļam – 30. Naukšēniešu atmiņas”

Apkopojumā minētās personu: Brigita Ceriņa, Ruta Valmiera, Inese Alksne, Kaspars Roķis, Austra Ēvele, Viktors Krauklis, Mārīte Kamzola, Ingrīda Bērziņa, Gunta Jēkabsone, Agita Bērzupe, Austra Pekša, Biruta Laizāne, Iveta Aumeistere, Gatis Ceriņš, Vivita Kazakēviča, Baiba, Zane, Guna, Rūta.

Iestādes un vietvārdi: Unguriņi-Lilli robežpunkts, Ķoņu dzirnavas, Igaunijas – Latvijas robeža, Latvija, Vīlandes ceļš, Baltijas valstis, Rūjas tilts, kolhozs “Naukšēni”, kolhozs “Cīņa”, Eriņi, Lizdēni, Ķoņu pagasts, Jekšu kalns, Naukšēnu “Cilvēkmuzejs”, Valmiera.

Ķoņu pagasta bibliotēkas vadītājas Marutas Krastiņas veidotais buklets “Baltijas ceļam 25”.