Naukšēnu pagasta bibliotēkas

  • Pievienots: 26.10.2020.
  • Sagatavoja: Sarmīte Praudiņa
  • Organizācija: Naukšēnu pagasta bibliotēka

Atslēgvārdi

Personu vārdi: Valentīna Sūna, Brigita Ceriņa, Guntis Ulmanis, Herberts Vēliņš, Oļģerts Treijs, Ēriks Hānbergs, Visvaldis Skujiņš, Elza Ošiniece, Valija Lapiņa, Inta Pētersone, Edīte Rumba, Ērika Brūmane, Nora Vēliņa, Ilga Baune, Baiba Purmale, Dzintra Sietniece, Everita Groševa, Inga Medne, Elfrīda Ozola, Alda Spalva, Ligita Ceriņa, Dana Eglīte, Sarmīte Praudiņa

Organizācijas: Nurmu pirmās pakāpes pamatskola, Piksāru pirmās pakāpes pamatskola, Tēcēnu pirmās pakāpes pamatskola, Mirķu pirmās pakāpes pamatskola, Naukšēnu pagasta bibliotēka, Naukšēnu mūzikas palīdzības biedrība, Naukšēnu Izglītības biedrība, Naukšēnu ciema izpildkomiteja, Naukšēnu vidusskolas bibliotēka, Naukšēnu vidusskola, Ķoņu skola, Piksāru bibliotēka, SKII “Naukšēni”, Naukšēnu bērnu nams, Naukšēnu 23. arodvidusskola, mācību pāraudzināšanas iestāde “Naukšēni”, kolhozs “Rūja”, kolhozs “Brīvā druva”, kolhozs “Liesma”, kolhozs “Stars”, Rūjienas 7- gadīgā skola.

Vietvārdi: Piksāri, Ērmuiža, Mirķi, Imeras, Tēcēni, Nurmi, Strēlnieki, Pagasta nams, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Ķoņi, Doktorāts

Bibliotēkas Naukšēnu pagastā cauri laikiem

Par Naukšēnu bibliotēku aizsākumu runājot, jāpiemin Naukšēnu mūzikas palīdzības biedrība, kura 1913.gadā dibina savu bibliotēku. Bibliotēku drīkst lietot tikai mūzikas palīdzības biedrības biedri. Tā atrodas Naukšēnu pagasta Mirķu 1. pakāpes pamatskolas telpās. Grāmatas drīkst lasīt vienu mēnesi.

1914. gadā bibliotēkā reģistrēti 48 lasītāji – 45 laukstrādnieki un 3 skolotāji. Šajā gadā izsniegtas 191 grāmata, vidēji 4 grāmatas vienai personai. Iepirktas grāmatas par 86 rbļ. 11 kap., abonēti 2 žurnāli – «Domas» un «Druva»

Izglītības Ministrijas mēnešrakstā Nr. 4 (01.04.1922) minēts, ka līdz 1918. gadam bibliotēkas rīcībā ir 211 sējumi, bet 1920. gadā pastāvīgo lasītāju skaits bibliotēkā ir 33, krājumā vairs tikai 120 sējumi.

1923. gadā Kultūras fonds mūzikas palīdzības biedrībai piešķir 44 grāmatas. Biedrība par saviem līdzekļiem iegādājusies 80 grāmatas. 1924. gadā bibliotēka atrodas pagasta valdes kancelejā. Bibliotēkā ir 638 sējumi, reģistrēti 100 lasītāji. Iegādātas 35 grāmatas.

1926. gadā bijušās Naukšēnu mūzikas palīdzības biedrības biedri nodibināja jaunu – Naukšēnu Izglītības biedrību. Tās pārziņā tiek nodots viss Mūzikas palīdzības biedrības īpašums, ieskaitot Kultūras fonda bibliotēku.

Bibliotēku vadītājas

Naukšēnu pagasta bibliotēka

Valentīna Sūna (1945. – 1978.)

Brigita Ceriņa (1978. gada 1. apr. – 2013. gada 31. maijs)

Sarmīte Praudiņa (no 2013. gada 2. jūnija – …)

Vidusskolas bibliotēka

Ilga Baune (1961. gada 1. sept. – 1998. gada 11. janv.)

Piksāru bibliotēka

Inta Pētersone (1967. – 1993. gads) (vienu gadu bibliotēkā strādā Edīte Rumba)

Vairāk:

Bibliotēkas Naukšēnu pagastā cauri laikiem

Publicitātes raksts:

Naukšēnu pagasta bibliotēkas caur laikiem