Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Naukšēnu apvienība / Teātra spēlēšanas tradīcijas Ķoņu pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Ķoņu pagastā

  • Pievienots: 23.10.2018
  • Sagatavoja: Egita Podniece
  • Organizācija: Ķoņu pagasta bibilotēka

Materiāls sniedz ieskatu teātra spēlēšanas tradīcijā Ķoņu pagastā, sākot ar 1918. gadu, kad Ķoņu pagasta Krustiņu māju eglainē (vieta brīvā dabā, kur notikuši dažādi izrīkojumi) tiek izrādīts viencēliens “Paša audzināts”, līdz pat 2017. gadam, kad tiek atjaunots 2012. gadā iestudētais “Veca mīlestība nerūs, i ar Husqarnu nesagriezīsi”.

Iepazīties ar plašāku izklāstu var šeit:

Teātra spēlēšanas tradīcijas Ķoņu pagastā

Atslēgvārdi

Organizācijas: Ķoņu dziedāšanas biedrība, Ķoņu pagasta lauksaimniecības biedrība, Rūjienas bērnudārzs “Vārpiņa”, folkloras kopa “Dzīne”, Naukšēnu kultūras nams, Ipiķu kultūras nams, Lodes kultūras nams, Rūjienas balss, Rūjienas ziņas, Rūjienas domas, Ķoņu pag. Ausekļu 6 –kl. pamatskola, Ķoņu pamatskolas padome

Personas: Maruta Krastiņa, Alma Ozols (Kaucis), Marta Muzikante, Kārlis Ermansons, Jānis Landrāts, Juris Laķis, Zenta Pepiņa, Rudīte Čākure, Ēriks Čākurs, Vija Kluce, V. Gustsone, Vija, Kluce, Vallija Pinkule, Rasma Indriksone, Velta Zvirbule, Jānis Saulītis, Ingars Krastiņš, Ilga Biržmane, Raitis Mednis, A. Cirītis, Elza Cīrule, Sp. Upīte, O. Lūse, Elfrīda Dandere, Arvīds Anzaks, A. Strūja, V. Vilks, Ed. Šmits, J. Cīrulis, J. Golde, V. Kaucis, A. Indriksons, A. Zvejniece, J. Zvejnieks, Dz. Endziņa, E. Vītols, Jāvis Saulītis

Vietvārdi: Krustiņi, Krustiņu eglaine, Apškalnu skola, Kalnteimas, Ķoņu skola, Dīķeru muiža, Ausekļi, Ķoņu pagats, Ķoņi

 Publikācija:

Teātra spēlēšana ķoņu pagastā. (Naukšēnu novada vēstis. – 09.2018. – 7. lpp.)