Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Naukšēnu apvienība / Teātra spēlēšanas tradīcijas Naukšēnu pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Naukšēnu pagastā

  • Pievienots: 23.10.2018
  • Sagatavoja: Sarmīte Praudiņa
  • Organizācija: Naukšēnu pagasta biliotēka

Naukšēnu pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda 1946. gada 28. jūlijā Naukšēnu valsts bērnu nama skaistajā parkā sarīko brīvdabas izrādi. Uzved Rūdolfa Blaumaņa darbu “Maija”, kurā pirmo reizi ieskanas latviešu tautas brīvības cīņu sākums klaušu laikos. Uzvedumu inscenējis mākslas pārvaldes režisors Fr. Rode. Izrādē daudz tautas skatu, ap 12 tautas dziesmu, piedalās ap 30 personu un līdzdarbojas jaukts koris. Izrādei seko dejas, kur spēlē pūtēju orķestris, bufete un velosipēdu uzraudzība. Ieejas maksa Rbļ. 10.- no personas. Biedrība lūdz brīvprātīgos ugunsdzēsējus apmeklēt izrādi. 

Prezentācija sniedz ieskatu teātra spēlēšanas tradīcijā Naukšēnu pagastā no 20.gs 30. gadiem līdz mūsdienām. 

Vairāk šeit:

Teātra spēlēšanas tradīcijas Naukšēnu pagastā

Atslēgvārdi

Personas: Herberts Vēliņš, Anitra Līga Krūmiņa, Līga Ziemane, Juris Gailis, Ērika Brūmane, Ināra Zumente, Rita Siliņa, Agita Bērzupe, Dace Stabiņa, Aīda Vasiļjeva, Ilze Engere, Austra Ēvele, Gunta Jēkabsone, Indra Aģe, Brigita Ceriņa, Fr.Rode

Organizācijas: Rīgas Pionieru pils, Naukšēnu vidusskola, Naukšēnu kultūras nams, Naukšēnu 23. arodskola, Naukšēnu tautskolas kopa, Piksāru mākslas kopa, teātra pulciņš “Drāma”, LPSR Lauku strādnieku arodbiedrības Naukšēnu nodaļas drāmas sekcija, Naukšēnu pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, Naukšēnu valsts bērnu nams.

Vietvārdi: Naukšēnu pagasts, Piksāri, Nurmi, Naukšēni, Kārķi, Rūjiena, 

Publikācija: 

Teātra spēlēšanas tradīcija Naukšēnu pagastā. – Naukšēnu novada vēstis. – 08.2018.