Jeru pagasta bibliotēka

  • Pievienots: 23.10.2020.
  • Sagatavoja: Dzintra Vende
  • Organizācija: Jeru pagasta bibliotēka

Atslēgvārdi
Organizācijas: Jeru ciema bibliotēka, Jeru 6 klašu pamatskola, Jeru pagasta bibliotēka, kolhozs «Straume», kolhozs «Seda», kolhozs «Gaisma», kolhozs «Pionieris», Rūjienas pilsētas bibliotēka.

Personas: Tenis Ozoliņš, Roberts Pelēkais, J. Braķis, J. Strautmalis, K. Prauliņš, V. Aparjods, Astrīda Puriņa, Aija Timošenko, Māra Brīnuma, A. Lapsiņš, A. Metniece, V. Berga, Marta Lapsa, Sarmīte Krieva, Irēna Bondare, Sorokina Velta, Lapsa Vilis, Kamals Uldis, Pinka Ruta, Mūkiņš Gaida, Nagla Antoņina, Ivanova Aina, Zariņa Skaidrīte, Rudiņa Olga, Motorina Anita.

Vietvārdi: Jeru pagasts, Jeru pagasta nams, Valdaines, Jeru muiža, Endzele, Endzeles muiža, Vāveres, Juratas dzirnavas

Jeru pagasta bibliotēkas vēsture

1922. gada 27. novembrī Jeru pagasta valdes sēdē vienbalsīgi nolemj lūgt Kultūras Fondu, piešķirt pagasta padomei bibliotēku. Lūgums tiek uzklausīts. 1923. gada 3. februārī Jeru pagasta pilnvarotais skolotājs Roberts Pelēkais saņem Kultūras Fonda bibliotēku: 507 sējumus par Ls 447.18 un vēl papildus 31 sējumu par Ls 51.98. Bibliotēka atrodas Jeru pagasta namā “Jeros”.

Vairāk:

Jeru pagasta bibliotēkas vēsture