Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Rūjienas apvienība / Nozīmīgas personības JERU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam.

Nozīmīgas personības JERU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam.

  • Pievienots​: 30.11.2021.
  • Sagatavoja: Dzintra Vende
  • Organizācija​: Jeru pagasta bibliotēka

1948. gada 14. janvārī. Pirms gadiem divpadsmit Valmieras rajona Jeru ciema «Rūdegās» pie jaunsaimnieka Jura Lindes bija sanācis pulciņš apkārtējo zemnieku. Tur bija apdomīgais un pagausais Indriķis Bergs no «Alksnīšiem», Spricis Juražs no «Vītoliņiem», Krišjānis Šverns, kas sava mūža labākos gadus bija atdevis, kopjot lielsaimnieka Lauberta tīrumus, Augusts Puiča un vairāki citi. Sarunas iesākumā nevedās, vīri kūpināja cigaretes, pūta dūmus griestos un, likās, kaut ko gaidīja. Indriķis Bergs caur puspiemiegtiem plakstiņiem vēroja savus kaimiņus un rāmi smaidīja. Viņš zināja, par ko tie domā. Sen jau bija runāts par kopsaimniecības dibināšanu, lai varētu laist tīrumos spēcīgas mašīnas, kopīgiem spēkiem celt tādas pašas modernas kūtis, kā «Klumpju» Laubertam un «Cālīšu» Gailim. Vīri bija dedzīgi sprieduši, sajūsminājušies un norunājuši sanākt «Rūdegās», lai beidzot to akmeni iekustinātu. Tagad nu viņi te sēdēja, mazliet nedroši, aiz vienaldzīgās ārienes slēpdami nepacietību. Jerieši savā apvidū būtu pirmie, uz kuriem visi skatīsies, vērtēs, salīdzinās. Un tas padarīja vīrus mazliet nedrošus.

Vairāk par kolhozu izveidošanu Jeru pagastā var lasīt:

Nozīmīgas personības JERU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. līdz 1991. gadam.

Atslēgvārdi

Personas: Spricis Gādīgs, Gustavs Siliņš, Spricis Juražs, Jānis Pētersons, Indriķis Bergs, Juris Linde, Ēriks Melbārdis, Jānis Lilientāls, Alberts Balodis, Jānis Rāvis, Jānis Gādigs, Antons Bergs, Ernests Ērglis, Arvīds Rāvis, Jānis Puķīte, Jānis Zumente, Krišjānis Šverns, Jānis Medenis, Ernests Krieviņš, Ādams Bergs, Indriķis Tenters, Emma Zvirbule, Vilnis Bergs, Augusts Puiča, Eduards Mednis, Zelma Eklone, Emīls Podiņš, Ilgarts Eklons, Jānis Locāns, Kārlis Kreicmanis, Zeltīte Leoke, Anna Siliņa, Jēkabs Pūce, Ludmila Puriņa, Alfrēds Razumejs, Kārlis Podiņš, Jānis Juražs, Rūdolfs Kramiņš, Laimonis Vilciņš, Emma Arnolde, Voldemārs Mednis, Jānis Siliņš, Ilga Gaumīga, Aija Timošenko, Aivars Glušonoks, Aivars Birkavs, Gunārs Majors, Jānis Mellups, Haralds Mellups, Andris Mellups, Miervaldis Mellups, Edmunds Mellups, Paulis Miglavs, Alfrēds Lapsiņš, Velta Paukšēna, Alfrēds Kūķis, Lilija Ērgle, Ruta Zande, Rihards Mitāns, Edvīns Veseris, Aldis Kaparšmits, Elza Stupele, Kristīne Berga, Jānis Razumejs, Vera Šāvēja, Edmunds Lilientāls, Spricis Strazdiņš, Jānis Rasmanis, Aivars Ivanovs, Jānis Jugbārdis, Edgars Ērglis, Ādolfs Birkavs, Jānis Buraks, Daumants Valdmanis, Arnolds Ērglis, Alfrēds Rakeckis, Kristīne Šverna, Anna Skaidrīte Valdmane, Jānis Dukurs, Tamāra Bērziņa, Imants Brīnums, Jānis Āboltiņš, Ivars Bergs, Inta Baha, Jānis Beriņš, Rota Lāne, Normunds Šults, Guntis Rozenštoks, Raimonds Mellups, Egils Lilientāls, Edvīns Lāns, Guntars Švalbe, Jānis Dukurs, Guna Lūse, Aigars Šutka, Gaida Bārzdiņa, Dzintars Dulbergs, Juris Timermanis, Aivars Šīravs, Gredzens, Šalajevs, A. Paegle, Sarma Pātaga, Rita Ozola.

Vietvārdi: Jeru pagasts, Jeru ciems, “Rūdegas”, “Purmaļi”, “Alksnīši”, “Zelti”, “Eglaines”, “Ceriņi”, “Valdaines”, “Upmalas”, “Gaidas”, ”Druvas”, “Zēdavas”, ”Aņģi”, ”Ārgaļi”, Rūjiena, Oleru muiža, Oleru miests, Paipusu muiža, Butnieku ciems, Valmiera, Valkas ciems.

Organizācijas: kolhozs “Straume”, kolhozs “Gaisma”, kolhozs “Seda”, “Molotova v.n.” kolhozs, kolhozs “Pionieris”, Rūjienas kultūras nams, Valkas pilsētas pamatskola, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas skola, Dikļu MTS, kolhozs “Cerība”.